Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Những Bằng Chứng Khảo Cổ Về Thành Giê-ri-cô Theo Kinh Thánh

Những Bằng Chứng Khảo Cổ Về Thành Giê-ri-cô Theo Kinh Thánh

 

Những Bằng Chứng Khảo Cổ Về Thành Giê-ri-cô Theo Kinh Thánh

Theo ký thuật trong Kinh Thánh, Giê-ri-cô là thành phố đầu tiên bị hủy diệt khi người Do Thái vào chiếm xứ Ca-na-an. Trong hơn một thế kỷ qua, đã có năm cuộc khảo cổ được thực hiện tại Giê-ri-cô. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy những ký thuật trong Kinh Thánh là chính xác. 

1. Tường thành Giê-ri-cô:

Kinh Thánh cho biết Giê-ri-cô là một thành phố có tường thành bao bọc (Giô-suê 6:5). Các nhà khảo cổ đã tìm thấy di tích của tường thành Giê-ri-cô.  Giê-ri-cô là một thành phố được bao bọc không phải bởi một vách tường, nhưng có hai vách tường chạy song song với nhau. Giữa hai vách tường, dân chúng Giê-ri-cô, giống như kỵ nữ Ra-háp, đã xây nhà trên đó để ở.  Đây là lý do  khiến kỵ nữ Ra-háp đã có thể dòng hai thám tử từ cửa sổ nhà nàng để họ thoát ra khỏi thành Giê-ri-cô (Giô-suê 2:15).

2. Cấu trúc tường thành:

Hai vách tường của thành Giê-ri-cô có chiều cao khác nhau.  Vách bên ngoài cao 12 mét và vách bên trong cao 15 mét. Di tích khảo cổ cho thấy mỗi vách thành gồm có hai phần. Vách tường bên ngoài có phần dưới cao khoảng 4 mét, được xây bằng đá, và phần trên cao 8 mét, được xây bằng gạch.   Vách bên trong được xây trên nền cao hơn nền của vách bên ngoài 3 mét cho nên có chiều cao là 15 mét.  Theo các nhà nghiên cứu, phần tường xây bằng gạch đã bị đổ xuống khi người Do Thái tấn công.

3. Một phần vách thành không sụp đổ: 

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy có một khúc tường thành không bị sụp đổ.  Có lẽ khúc tường này là nơi gia đình Ra-háp đã trú ngụ.  Kinh Thánh cho biết gia đình của Ra-háp đã được an toàn, một phần vì Giô-suê giữ lời hứa không hủy diệt họ chung với dân Giê-ri-cô (Giô-suê 6:22), một phần khác là vì vách thành nơi họ ở không bị sụp đổ và căn nhà của gia đình Ra-háp vẫn an toàn (Giô-suê 6:23).   

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top