Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Một Số Khám Phá Khảo Cổ Liên Hệ Với Những Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Một Số Khám Phá Khảo Cổ Liên Hệ Với Những Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Một Số Khám Phá Khảo Cổ Liên Hệ Với Những Ký Thuật Trong Kinh Thánh
Video: Christian Broadcasting Network (CBN)

Nội Dung:

Phóng viên CBN tường thuật một số khám phá khảo cổ liên hệ đến những ký thuật trong Kinh Thánh:
1. Khám phá một số mảnh của sách Tiên tri Xa-cha-ri tại những hang động thuộc khu vực Biển Chết.
2. Tìm thấy nhà hội trong thế kỷ thứ nhất tại quê hương của Mary Magdalene.
3. Tìm ra  con đường từ ao Si-lô-ê lên Đền Thờ tại Jerusalem xây dựng từ năm 20-30 S.C. bởi Tổng đốc Phi-lát.
4. Tìm thấy đồng xu trong thời người Do Thái nổi loạn vào năm 57, dẫn đến việc thành phố Jerusalem bị người La Mã triệt hạ.


Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top