Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Khảo Cổ: Bên Trong Phần Mộ Của Vua Herode

Khảo Cổ: Bên Trong Phần Mộ Của Vua Herode

Lời Ban Biên Tập:

Herode Đại Đế là vị vua đã cai trị lãnh thổ Giu-đê, một phần của nước Do Thái ngày nay, trước khi Đức Chúa Jesus giáng sinh.  Ông được các nhà nghiên cứu nhắc đến như là vị vua đã thực hiện nhiều công trình xây dựng lớn.  Bên cạnh Đền Thờ Jerusalem được nhắc đến trong Kinh Thánh, vua Herode đã xây điện Herode, đền thờ Herode, các cung điện và pháo đài tại Jerusalem, Masada, Caesarea Maritima, cung điện tại Jerico, …. Vua Herode là người đã ra lệnh giết các trẻ sơ sinh tại Bethlehem từ hai tuổi trở xuống để tìm cách giết Hài Nhi Jesus.

Titus Flavius Josephus (יוסף בן מתתיהו – Φλάβιος Ἰώσηπος)  (37 –  c.100 S.C.), một sử gia La Mã sống trong thế kỷ thứ nhất, đã viết về đám tang của vua Herode như sau: “Thi hài đã được thuyên chuyển 200 furlongs (khoảng 40 Km) đến Herodium để chôn tại đó theo lệnh của vua”.  Herodium là lăng tẩm của vua Herode.

Trong suốt hơn 20 thế kỷ qua, các nhà khảo cổ đã cố tìm lăng mộ của vua Herode.  Sau gần 40 năm nghiên cứu và tìm kiếm, năm 2007  một toán khảo cổ được hướng dẫn bởi Giáo sư Ehud Netzer đã tìm ra lăng mộ của vua Herode.  Lăng mộ này được che giấu trong một ngọn đồi nằm cách 5 dặm về phía đông bắc của Bethlehem.

Mời bạn đọc xem một ít hình ảnh về lăng mộ này trong video.

Herodium – Lăng mộ Herode Đại Đế

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top