Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Bài Giảng: Loan Tin Vui

Bài Giảng: Loan Tin Vui

Nativity

Sứ điệp: Loan Tin Vui
Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-20

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân dịch
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Loan Tin Vui và nút play để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top