Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cầu Nguyện – Phần 8

Cầu Nguyện – Phần 8

Có rất nhiều loại cầu nguyện với nội dung khác nhau.  Người tin Chúa được tự do đến với Chúa để trình dâng những lời cầu xin của mình cho Ngài. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cùng lược qua bốn loại cầu nguyện với các nội dung: tôn ngợi (adoration), xưng tội (confession), cảm tạ (thanksgiving), và nài xin (supplication) – được viết tắt trong tiếng Anh là ACTS, giống như tên sách Công Vụ (Acts).    Lời cầu nguyện của người tin Chúa thường thuộc vào bốn loại sau.

  1. Tôn Ngợi

Tôn Ngợi là lời cầu nguyện tôn vinh và thờ phượng Đức Chúa Trời.  Ngài là Đấng xứng đáng cho chúng ta tôn ngợi Ngài.  Trong lời cầu nguyện tôn ngợi, chúng ta không cầu xin Chúa điều gì nhưng chỉ bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta đối với Chúa.

Thánh Kinh cho biết chúng ta được tạo dựng để tôn ngợi Đức Chúa Trời: “Ngài đã định trước để chúng ta được nhận làm con của Ngài bởi Ðức Chúa Jesus Christ, để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh diệu của Ngài, tức ân sủng Ngài đã ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài.” (Ê-phê-sô 1:5-6).   Tác giả Thi Thiên đã viết: “Mọi sinh vật có hơi thở, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.  Ha-lê-lu-gia” (Thi Thiên 150:6).  Đức Chúa Jesus cũng tôn ngợi Cha Thiên Thượng của Ngài trong khi cầu nguyện.  Trong bài cầu nguyện mà Chúa đã dạy các môn đồ, Đức Chúa Jesus đã đặt thứ tự đầu tiên trong lời cầu nguyện của chúng ta với câu: “Danh Cha được tôn thánh” (Ma-thi-ơ 6:9) – nhấn mạnh đến trọng tâm của sự nhận biết trước hết về Đức Chúa Trời chí thánh – Ngài là Đấng toàn hảo và thánh khiết. 

Thi Thiên 150 cũng kêu gọi chúng ta hãy tôn ngợi Đức Chúa Trời bằng mọi phương tiện và bất kỳ nơi nào. Chữ hallelujah trong tiếng Hebrew gồm hai chữ hallel (ca ngợi) và jah (Đức Giê-hô-va).  Đây là một lời mời gọi hãy vui thỏa trong Chúa và chiêm ngưỡng Đấng tuyệt vời vô cùng.  Hãy suy nghĩ về điều đó và thực tập cho cõi đời đời.

Mỗi người chúng ta đều được trang bị sẵn cho sự thờ phượng.  Chúng ta cống hiến tấm lòng, thì giờ, tiền bạc, công sức vào bất cứ điều gì chúng ta xem là giá trị nhất.  Do đó, thờ phượng Đức Chúa Trời với cả tấm lòng, qua môi miệng và cuộc sống của chúng ta, chúng ta thực hiện điều tốt nhất với phương cách hay nhất cho Đấng cao trọng nhất.  Khi chúng ta chiêm nghiệm Chúa trong tấm lòng, công bố sự tốt đẹp của Ngài qua lời nói, hoặc hát lên một lời nguyện cầu tôn kính, “thật là vui thỏa và xứng hợp khi chúc tụng Ngài.” (Thi Thiên 147:1).  Khi chúng ta cầu nguyện trong sự tôn ngợi, chúng ta ngừng tập trung về chính mình, những giông bão trong cuộc đời mình, nhưng hướng mắt của chúng ta về Đấng có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào hoặc bất kỳ lời cầu xin nào (II Cô-rinh-tô 3:18). 

Khi chúng ta học về sự tôn ngợi trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy nhiều người diễn đạt một trong những điều sau đây với Đức Chúa Trời:

  • Nhắc lại Đức Chúa Trời là ai: Ngài là Đấng Sáng Tạo.  Ngài là Đấng Tuyệt Vời, Ngài là Chúa của tất cả.
  • Liệt kê những gì Đức Chúa Trời đã làm: Ngài cứu giúp chúng con; Ngài giải cứu chúng con; Ngài chu cấp cho chúng con.
  • Ghi nhận sự thánh khiết của Đức Chúa Trời: Không có ai như Ngài;  Ngài là Đấng vĩ đại hơn, tốt hơn, cao trọng hơn, và quyền năng hơn bất cả mọi điều.
  • Vui mừng trong Danh Ngài: Chúng con tôn cao Danh Chúa; Con ca ngợi Danh Ngài;  chúng con tôn kính Danh Ngài.
  • Đầu phục Ngài: Con yêu mến Ngài và dâng hiến đời con cho Ngài; Con đầu phục Ngài; Tất cả những gì con có là của Ngài.

Bạn có thường xuyên ca ngợi Chúa trong khi cầu nguyện hay không?  Đã có bao nhiêu lần bạn ngưng cầu xin mà chỉ tôn ngợi Ngài?  Có bao lần bạn dừng lại để nói với Ngài rằng Ngài tuyệt vời vô cùng và Ngài là Đấng vĩ đại nhất trong toàn cõi vũ trụ.

Trong sự tôn ngợi, chúng ta vui thỏa trong thực tại về quyền uy của Ngài.  Chúng ta ghi nhớ về sự toàn hảo, quyền năng, và thánh khiết của Ngài.  Chúng ta nhận biết Ngài trỗi hơn chúng ta, nhưng Ngài chọn gần gũi với chúng ta.  Vì vậy chúng ta trải mình trong tình yêu của Ngài và nâng cao lời của chúng ta để ca ngợi Ngài.  Chúng ta có thể nhìn cuộc đời cách thích hợp hơn khi chúng ta biết dành ưu tiên cho sự tôn ngợi Chúa.    

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top