Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Khảo Cổ Kinh Thánh: Ngôi Sao Từ Gia-cốp Sẽ Xuất Hiện

Khảo Cổ Kinh Thánh: Ngôi Sao Từ Gia-cốp Sẽ Xuất Hiện

Khảo Cổ Kinh Thánh: Ngôi Sao Từ Gia-cốp Sẽ Xuất Hiện
Trình bày: Joe Kramer
Kinh Thánh: “Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp. Một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên(Dân Số Ký 24:17)

Nội dung của video:

Trong video này, Joe Kramer sẽ hướng dẫn người xem đến một số địa điểm được nhắc đến trong Kinh Thánh như Si-tim (Shittim), Ba-mốt Ba-anh (Bamoth Baal), Phích-ga (Pisgah), và Bết Phê-o (Beth Peor) để trình bày bối cảnh nơi lời tiên tri “Một ngôi sao từ Gia-cốp sẽ xuất hiện. Một cây phủ việt sẽ trỗi lên từ Y-sơ-ra-ên” mà Ba-la-am đã công bố trong Dân Số Ký 24:17.  Những biểu tượng trong lời tiên tri đó chỉ về Đức Chúa Jesus – là Đấng Cứu Thế sẽ ra đời từ dòng dõi của Gia-cốp. 

Việc tìm thấy những địa điểm nói trên, đã có cách đây hơn 3200 năm, tái xác nhận những ký thuật trong Kinh Thánh là chính xác. Những địa danh được nhắc đến trong video này cũng liên hệ đến con đường mà các nhà thông thái từ phương Đông đã theo ngôi sao đến thờ phượng Đức Chúa Jesus sau khi Ngài giáng sinh (Ma-thi-ơ 2:1-10) cách đây hơn 2000 năm.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top