Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đi Với Chúa – Just a Closer Walk With Thee – Jazz

Thánh Ca: Đi Với Chúa – Just a Closer Walk With Thee – Jazz

Tựa đề: Đi Với Chúa
Nguyên tác: Just a Closer Walk With Thee
Thánh ca Hoa Kỳ Gốc Phi Châu (Thế Kỷ 19)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam – Bài Số 161
Lời Việt: Đoàn Sinh Viên Tin Lành Việt Nam (1970s)

Just a Closer Walk With Thee

1. I am weak but Thou art strong,
Jesus keeps me from all wrong;
I’ll be satisfied as long,
As I walk let me walk close
to Thee.

Refrain:
Just a closer walk with Thee,
Grant it, Jesus, is my plea;
Daily walking close to Thee,
Let it be, dear Lord, let it be.

2. Through this world of toil and snares,
If I falter, Lord, who cares?
Who with me my burden shares?
None but Thee, dear Lord, none but Thee.

3. When my feeble life is o’er,
Time for me will be no more;
Guide me gently, safely o’er,
To Thy kingdom shore, to Thy shore.

Đi Với Chúa

1. Tôi tuy yếu mà Vua năng quyền,
Jêsus đưa đường tôi khỏi chông gai;
Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương,
Luôn mọi đường tràn ngập vui mừng
không thôi.

Điệp Khúc:
Đi với Chúa lòng luôn an bình,
Jêsus Christ là chân lý muôn đời;
Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn,
Xin Jêsus hằng ngày đi gần bên tôi.

2. Bao tăm tối cuồng phong trong đời,
Chúa vẫn luôn gần tôi lúc nguy nan
Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi,
Không ai bằng Ngài là Đấng hằng yêu tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top