Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Just As I Am – Tôi Nguyện Đến Liền

Just As I Am – Tôi Nguyện Đến Liền

Tựa đề: Just As I Am
Nhạc: William B. Bradbury (1816-1868)

Lời: Charlotte Elliott (1789-1871)
Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 178
Trình bày: Brian Doerksen

Just As I Am

1. Just as I am, without one plea,
but that thy blood was shed for me,
and that thou bidst me come to thee,
O Lamb of God, I come, I come.

2. Just as I am, and waiting not
to rid my soul of one dark blot,
to thee whose blood can cleanse each spot,
O Lamb of God, I come, I come.

3. Just as I am, though tossed about
with many a conflict, many a doubt,
fightings and fears within, without,
O Lamb of God, I come, I come.

4. Just as I am, poor, wretched, blind;
sight, riches, healing of the mind,
yea, all I need in thee to find,
O Lamb of God, I come, I come.

5. Just as I am, thou wilt receive,
wilt welcome, pardon, cleanse, relieve;
because thy promise I believe,
O Lamb of God, I come, I come.

6. Just as I am, thy love unknown
hath broken every barrier down;
now, to be thine, yea thine alone,
O Lamb of God, I come, I come.

 

Tôi Nguyện Đến Liền (1930)

1. Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi
Chỉ huyết Giê-xu, đã đổ thay rồi.
Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến.
Kính thưa Chiên Con!  Tôi nguyện đến liền.

2. Tuyệt nhiên tôi chẳng cậy một pháp môn
Có thể gội sạch vết uế tâm hồn
Nhờ huyết Giê-xu, tội khiên tiêu biến
Kính thưa Chiên Con!  Tôi nguyện đến liền.

3. Kìa tâm tôi phải dập dồi lắm thay
Với cuộc phân tranh, lẫn quẩn nghi hoài
Bề trong tranh chiến, ngoài luôn tranh chiến
Kính thưa Chiên Con!  Tôi nguyện đến liền.

4. Dầu tâm đau khổ, thân nghèo, mắt đui;
Nhưng trong Ngài đầy đủ phước ơn Trời,
Giàu sang, thanh khiết, trùng sanh, vinh hiển
Kính thưa Chiên Con!  Tôi nguyện đến liền.

5. Dầu tôi như thế, Giê-xu thứ tha
Phóng thích, gội sạch, tiếp rước vô nhà;
Lời Cha tuyên hứa, lòng tin, quyết tiến
Kính thưa Chiên Con!  Tôi nguyện đến liền.

6. Dầu tôi gian ác, ơn Ngài xóa bôi
Nỗi chướng ngại lòng, Chúa phá tan rồi;
Từ đây tôi quyết thuộc Chúa vinh hiển
Kính thưa Chiên Con!  Tôi nguyện đến liền.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top