Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Dr. James Tour: Kinh Thánh Có Đáng Tin Hay Không?

Dr. James Tour: Kinh Thánh Có Đáng Tin Hay Không?

Tựa đề: Kinh Thánh Có Đáng Tin Hay Không?
Diễn giả: Tiến Sĩ Jame Tour

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.

Hands holding Bible on a wooden desk background.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top