Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » J. S. Bach: Thi Thiên 51 (BWV 1083)

J. S. Bach: Thi Thiên 51 (BWV 1083)

Tựa đề: Thi Thiên 51
Nguyên tác:
Tilge, Höchster, meine Sünden (BWV 1083)
Sáng tác: Johann Sebastian Bach
Soprano: Nancy Argenta 
Mezzo-Soprano: Guillemette Laurens  
Nhạc trưởng: Diego Fasolis 

Thi Thiên 51

Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy thương xót con tùy theo lòng nhân từ của Chúa;
Xin xóa những vi phạm của con tùy theo lòng khoan dung của Ngài.
Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi của con.
Bởi vì con nhận biết những vi phạm của con cùng tội lỗi con hằng ở trước mặt con.
 
Con đã phạm tội với Chúa – chỉ với một mình Chúa thôi – và làm điều ác trước mắt Chúa.
Vì vậy Chúa rất đúng khi Ngài phán xét.
Khi Ngài tuyên án thì con không thể trách Ngài được.

Thật vậy, con đã được sinh ra trong sự gian ác; mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi.

Nầy, Chúa muốn sự chân thật trong tâm hồn.
Chúa sẽ dạy con sự khôn ngoan trong nơi sâu kín của lòng con. 
Xin lấy chùm bài hương tẩy sạch tội lỗi của con thì con sẽ được tinh sạch. 
Cầu xin Chúa tẩy rửa con thì con sẽ trở nên trắng hơn tuyết.
 
Chúa sẽ khiến con nghe tiếng vui vẻ, mừng rỡ, để những xương cốt mà Ngài đã bẻ gãy được hoan lạc. 
Cầu x
in Chúa ngoảnh mặt khỏi những tội lỗi của con và bôi xóa mọi gian ác của con.
 
Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. 
Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa, cũng đừng cất Thánh Linh của Chúa khỏi con. 
Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con, và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con.
 
Bấy giờ con sẽ dạy đường lối của Chúa cho kẻ vi phạm, và tội nhân sẽ quay về với Ngài.
 
Lạy Đức Chúa Trời! Xin giải cứu con khỏi tội làm đổ huyết.
Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của con!
Nguyện lưỡi con sẽ ca ngợi sự công chính của Ngài.
Chúa ôi! Xin mở môi của con, để rồi miệng của con sẽ truyền rao sự tôn ngợi Chúa.
 
Vì Chúa không ưa thích sinh tế, cho dù con có hiến dâng – tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa.
Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là tâm linh đau thương. 
Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.
 
Cầu xin Chúa làm điều lành cho Si-ôn tùy theo ý tốt đẹp của Ngài.
Cầu xin Chúa dựng lại các tường thành của Giê-ru-sa-lem.
Lúc đó Ngài sẽ vui lòng về những của lễ dâng lên để được xưng công chính,
tức các của lễ thiêu và các của lễ toàn thiêu;
và rồi những con bò đực tơ sẽ được hiến dâng trên bàn thờ của Ngài.
 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top