Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » J. S. Bach: Prelude in G Minor – Piano

J. S. Bach: Prelude in G Minor – Piano

Tác phẩm: Prelude in Gm  
Luo Ni cải soạn từ  J. S. Bach’s Prelude in Cm – The Well Tempered Clavier  – Book 1 – BWV 847
Trình bày: Jacob’s Piano

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top