Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » J.S. Bach: Thánh Lễ Cung Si Thứ – Mass in B Minor

J.S. Bach: Thánh Lễ Cung Si Thứ – Mass in B Minor

Chương Trình Thánh Lễ Thờ Phượng
tại Hội Thánh Tin Lành Reformed
Jacobi, Utrecht, Hòa Lan

Tựa đề: Thánh Lễ (Bm)
Nguyên tác: Mass in B Minor

Sáng tác: Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Vài nét về tác phẩm

Mass in B Minor là một tác phẩm thánh nhạc nổi tiếng do Johann Sebastian Bach (1685-1750), một nhà soạn nhạc người Đức, biên soạn.

Johann Sebastian Bach  là một nhạc sĩ Tin Lành. Bên cạnh những thánh ca sáng tác theo thể loại Cantatas  và Passion, Bach đã viết Mass in B Minor  để tôn vinh Chúa.  Trong The Passion According to St. Matthew, Johann Sebastian Bach bày tỏ xúc cảm nội tâm của một tín hữu dành cho Đức Chúa Jesus; trong Mass in B Minor, Bach dùng các cấu trúc âm nhạc để trình bày sự vinh quang vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Thể loại âm nhạc

Mass (Thánh Lễ) là một thể loại thánh nhạc được dùng trong các nhà thờ Tin Lành (Anh Quốc giáo và Lutheran) và Công giáo.  Một số Mass được viết với  lời ca có thể hát không cần ban nhạc, nhưng phần lớn Mass được soạn với sự phụ họa của giàn nhạc.

Lời thánh ca của Mass trong Giáo hội Công giáo được viết bằng tiếng La Tinh, trong khi đó Mass của Giáo hội Tin Lành được viết bằng ngôn ngữ địa phương.

Một tác phẩm Mass thường có ít nhất 6 phần chính là Kyrie, Gloria, Credo, Santus, Benedictus và Agnus Dei.  Mỗi phần gồm một hay nhiều ca khúc được viết cho đơn ca, song ca, tứ ca, hoặc cho cả ban hợp xướng.

  • Kyrie: Phần mở đầu bao gồm những ca khúc chuẩn bị tấm lòng cho sự thờ phượng.
  • Gloria: Những ca khúc tôn ngợi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus.
  • Credo: Những ca khúc thể hiện niềm tin.
  • Santus: Những thánh ca ca ngợi Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
  • Benedictus: Thánh ca chúc tụng và ngợi khen.
  • Agnus Dei:  Thánh ca ca ngợi Chiên Con.

Cấu Trúc

Toàn bộ tác phẩm Mass in B Minor gồm 27 phần bao gồm 18 bài hợp xướng, 6 bài đơn ca và 3 bài song ca.

I. Kyrie
1. Kyrie Eleison (1st): Ca khúc gồm năm phần được viết cho các giọng Soprano I, II, Alto, Tenor, và Bass trong cung Si thứ (Bm).
2. Christe Eleison:  Song ca cho soprano I và soprano II trong cung Rê trưởng (D) với phần phụ họa của đàn violin.
3. Kyrie Eleison (2nd): Ca khúc gồm bốn phần được viết cho các giọng Soprano, Alto, Tenor, và Bass trong cung Pha thăng thứ (F#m).

II. Gloria
4. Gloria in excelsis: Ca khúc gồm năm phần được viết cho các giọng Soprano I, II, Alto, Tenor, và Bass trong cung Rê trưởng (D) với violin và cello phụ họa.
5. Et in terra pax: Five-part chorus (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass) cung D major.
6. Laudamus te: Aria (soprano II) cung A major.
7. Gratias agimus tibi. 4-part chorus (Soprano, Alto, Tenor, Bass) cung D major.
8. Domine Deus. Duet (soprano I, tenor) cung G major cho flute và đàn dây.
9. Qui tollis peccata mundi. 4-part chorus (Soprano II, Alto, Tenor, Bass) cung B minor.
10. Qui sedes ad dexteram Patris. Aria (alto) cung B minor cho oboe.
11. Quoniam tu solus sanctus. Aria (bass) cung D major.
12. Cum Sancto Spiritu. Five-part chorus (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass) cung D major.

III. Credo

Note the 9 movements with the symmetrical structure, and the crucifixion at the centre.

13. Credo in unum Deum. Five-part chorus (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass) cung A mixolydian.
14. Patrem omnipotentem. Four-part chorus (Soprano, Alto, Tenor, Bass) cung D major.
15. Et in unum Dominum. Duet (soprano I, alto) cung G major (Andante).
16. Et incarnatus est. Five-part chorus (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass) cung B minor.
17. Crucifixus. Four-part chorus (Soprano II, Alto, Tenor, Bass) cung E minor.
18. Et resurrexit. Five-part chorus (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass) cung D major.
19. Et in Spiritum Sanctum. Aria (Bass) cung A major.
20. Confiteor. Five-part chorus (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass) cung F-sharp minor.
21. Et expecto. Five-part chorus (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass) cung D major.

IV. Sanctus

22. Sanctus. Six-part chorus (Soprano I, II, Alto I, II, Tenor, Bass) cung D major.

V. Osanna, Benedictus

23. Osanna. Double chorus (both four parts) cung D major.
24. Benedictus. Aria for tenor with obbligato instrument cung B minor
25. Osanna (da capo).

VI. Agnus Dei and Dona Nobis Pacem 
26. Agnus Dei. Aria cho giọng alto trong cung G minor.
27. Dona nobis pacem 4 phiên khúc cho ban hát trong D major.

Phổ Biến

Theo một số nhà nghiên cứu, lúc Bach còn sống, chưa bao giờ Mass in B Minor được trình bày từ đầu đến cuối.  Hơn 100 năm sau khi Bach qua đời, Mass in B Minor mới được trình diễn toàn vẹn.  Phần lớn các buổi trình diễn được trình bày tại các nhạc viện và các nhà thờ Tin Lành Anh Quốc giáo và Lutheran.

Sau Công Đồng Vatican II,  một số nhà thờ Công giáo đã dùng nhạc của  Johann Sebastian Bach và của một số nhạc sĩ Tin Lành khác trong sự thờ phượng.

Vài ca khúc nổi tiếng trong Mass in B MinorGloria, Crucifixus, Credo, Beneditus,   Agnus Dei.

Nhận Định

Hans Georg Nageli, một nhà nghiên cứu âm nhạc trong thế kỷ 19 đã gọi Mass in B Minor“tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất của mọi người trong mọi thời đại.

Phước Nguyên

www.thuvientinlanh.org
Tháng 5, 2012

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top