Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Johann Sebastian Bach: Jesu, Joy of Man’s Desiring – BWV 147 – Classical Guitar

Johann Sebastian Bach: Jesu, Joy of Man’s Desiring – BWV 147 – Classical Guitar

Tác phẩm: Jesu, Joy of Man’s Desiring – BWV 147
Tác giả: Johann Sebastian Bach (1685-1760)
Trình bày: Edson Lopes

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Ngài, sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top