Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Johann S. Bach: Concerto in D Minor – Classical Guitar

Johann S. Bach: Concerto in D Minor – Classical Guitar

Johann S. Bach: Concerto in D Minor
Nhạc: Alessandro Marcello (1673-1747) 
Hòa âm: Johann S. Bach (1685-1750)

Classical Guitar: Drew Henderson & Michael Kolk

Thư Viện Tin Lành (2018)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top