Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » J.S. Bach: Cantata (BWV-35)

J.S. Bach: Cantata (BWV-35)

Tựa đề: Geist und Seele wird verwirret (BWV-035)
Sáng tác: Johann Sebastian Bach
Trình bày: Choir and Orchestra of the J. S. Bach Foundation
Nhạc trưởng: Rudolf Lutz
Alto: Claude Eichenberger
Địa điểm: Hội Thánh Tin Lành Trogen, Thụy Sĩ

Phần Một:  
0:44 I Concerto – Hòa Nhạc
6:19 II Aria (alto): Tâm Hồn Hoang Mang – Geist und Seele wird verwirret
14:14 III Recitative (alto): Con Băng Khoăn –  wundre mich
15:43 IV Aria (alto): Chúa Làm Mọi Việc Tốt Lành – Gott hat alles wohlgemacht

Phần Hai: 
18:56 V Sinfonia presto
22:11 VI Recitative (alto): Đức Chúa Trời Quyền Năng Lìa Con – Ach, starker Gott, lass mich
23:54 VII Aria (alto): Con Chỉ  Ước Mong Sống Bên Chúa –  Ich wünsche nur bei Gott zu leben

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top