Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Johann S. Bach: Sonata No. 1 (BWV 1001) – Classical Guitar

Johann S. Bach: Sonata No. 1 (BWV 1001) – Classical Guitar

Johann S. Bach: Sonata No. 1 for Violin
Classical Guitar: Ana Vidovic

Vài nét về tác phẩm

Sonata No. 1 là một trong 3 sonatas  mà Johann Sebatian Bach đã viết  cho đàn violin:  Sonata No. 1 (BWV 1001) trong cung Sol thứ (Gm), Sonata No. 2 (BWV 1003) trong cung La thứ (Am), và Sonata No. 3 (BWV 1005) trong cung Đô trưởng (C).  Các nhà nghiên cứu âm nhạc đã gọi 3 sonatas này là Sonata da chiesa, nghĩa là sonata được viết để dùng trong nhà thờ.

Cấu trúc căn bản của một sonata vào thời Baroque thường có 4 phần.  Bach đã viết bốn tiểu khúc với nhịp điệu khác nhau cho bốn phần của Sonata No. 1 (BWV 1001) như sau:  

  1. Adagio
  2. Fuga (Allegro)
  3. Siciliana
  4. Presto

Tại các nhà thờ Tin Lành theo nghi thức truyền thống (Lutheran, Anh quốc giáo, …), bốn phần của Sonata da chiesa được đàn vào những tiết mục khác nhau trong chương trình thờ phượng, như vào lúc nhập lễ, trong phần tôn vinh Đức Chúa Trời, và đặc biệt trong lúc dự lễ Tiệc Thánh.  

Mời bạn lắng nghe tác phẩm Sonata No. 1 (BWV 1001) cung Sol thứ của Johann Sebatian Bach, được trình bày qua tiếng đàn guitar của nữ nhạc sĩ Ana Vidovic.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (2)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top