Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Johann S. Bach: Adagio & Fuga from Violin Sonata No. 2 (BWV 1003) – Classical Guitar

Johann S. Bach: Adagio & Fuga from Violin Sonata No. 2 (BWV 1003) – Classical Guitar

Johann S. Bach: Adagio & Fuga from Violin Sonata No. 2 
Classical Guitar: Drew Henderson

Bản nhạc mà bạn đang nghe là một phần trong Sonata No. 2 (BWV 1003) được viết cho violin của nhạc sĩ Johann Sebatian Bach (1685-1750), một nhạc sĩ Tin Lành nổi tiếng thời Baroque.  

Johann Sebatian Bach đã viết 3 sonatas cho violin:  Sonata No. 1 (BWV 1001) trong cung Sol thứ (Gm), Sonata No. 2 (BWV 1003) trong cung La thứ (Am), và Sonata No. 3 (BWV 1005) trong cung Đô trưởng (C).  Các nhà nghiên cứu âm nhạc đã gọi 3 sonatas này là Sonata da chiesa, nghĩa là là sonata được viết để dùng trong nhà thờ.

Cấu trúc căn bản của một sonata vào thời Baroque thường có 4 phần.  Bach đã viết bốn tiểu khúc với nhịp điệu khác nhau cho bốn phần của Sonata No. 2 (BWV 1003) như sau:  

  1. Grave (Adagio)
  2. Fuga
  3. Andante
  4. Allegro

Tại các nhà thờ Tin Lành theo nghi thức truyền thống (Lutheran, Anh quốc giáo, …), bốn phần của Sonata da chiesa được đàn vào những tiết mục khác nhau trong chương trình thờ phượng, như vào lúc nhập lễ, trong phần chúc tôn Đức Chúa Trời, và đặc biệt trong lúc dự lễ Tiệc Thánh.  

Mời bạn lắng nghe hai tiểu khúc Adagio (Grave) và Fuga trong Sonata No. 2 (BWV 1003) cung La thứ của Johann Sebatian Bach qua tiếng đàn guitar của Drew Henderson.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (2)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top