Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Everything We Need

Everything We Need

Nguyên tác: Everything We Need 
Nhạc và lời: Jay Stocker
Ca khúc Thánh Kinh Mùa Hè (2007)

Everything We Need (Gm)

When our hearts are hungry
He is the miracle indeed.
We can trust Him
He’s everything we need.

When our hearts are hungry
He is the miracle indeed.
We can trust Him
He’s everything we need.

He’s everything we need
Everything we need
And we can trust Him
He’s everything we need.

He’s everything we need
Everything we need
And we can trust Him
He’s everything we need.

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top