Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Jrai: Ơn Giê-xu Cao Sâu

Thánh Ca Jrai: Ơn Giê-xu Cao Sâu

Tựa đề: Ơn Giê-xu Cao Sâu
Nguyên tác: Wonderful Grace of Jesus
Lời: Haldor Lilenas
Nhạc: Haldor Lilenas
Thánh Ca Jrai – Bài số 161

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 415

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) – Bài số 150
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) – Bài số 39
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) – Bài số 154

Ơn Giê-xu Cao Sâu Lắm Thay

1. Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay
Xóa sạch gian ác dẫy đầy
Thật miệng này tường thuật không thấu
Lấy tiếng nào khen ơn mầu
Cho tâm linh tôi nay trắng phau
Tươi vui, thong thả trăm đường
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Giê-xu
Christ đoái thương.

Điệp Khúc:
Lạ lùng thay ơn Giê-xu sâu rộng ai dò
Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn so
Ân điển lạ thay có dư ơn, cho người gian ác giống tôi này
Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày
Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi
Ồ khá lớn tiếng, chúc tán danh Giê-xu
Kính khen danh Ngài thôi.

2. Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay
Xúc động ai lưu lạc rày
Hiện giờ tội tình được dung xá
Chính bởi hồng ân thiên hà
Dây vương mang xưa tung vứt xa
Tâm nay thong thả phi thường
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Giê-xu
Christ đoái thương.

3. Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay
Xúc động tâm hư hoại này
Toàn quyền hành động làm nên mới
Khiến kẻ tội nên con Trời
Ban cho tâm yên vui thảnh thơi
Muôn muôn năm ở thiên đường
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Giê-xu
Christ đoái thương.

Wonderful Grace of Jesus

1. Wonderful grace of Jesus,
Greater than all my sin;
How shall my tongue describe it,
Where shall its praise begin?
Taking away my burden,
Setting my spirit free;
For the wonderful grace of
Jesus reaches me.

Refrain:
Wonderful the matchless grace of Jesus,
Deeper than the mighty rolling sea;
Wonderful grace, all sufficient for me, for even me.
Broader than the scope of my transgressions,
Greater far than all my sin and shame,
O magnify the precious Name of Jesus.
Praise His Name!

2. Wonderful grace of Jesus,
Reaching to all the lost,
By it I have been pardoned,
Saved to the uttermost,
Chains have been torn asunder,
Giving me liberty;
For the wonderful grace of
Jesus reaches me.

3. Wonderful grace of Jesus,
Reaching the most defiled,
By its transforming power,
Making him God’s dear child,
Purchasing peace and heaven,
For all eternity;
And the wonderful grace of
Jesus reaches me

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top