Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » The Lord Bless You And Keep You

The Lord Bless You And Keep You

Nguyên tác: The Lord Bless You and Keep You
Lời: Kinh Thánh – Dân Số Ký 6:24-26

Nhạc: John Rutter
Orchestra: European Concert Orchestra
Vocal: Shillong Chamber Choir

Violin: Angelica Faccani, George Hlawiczka, Natalija Raithel, Khusmita Biswakarma, Khoa-Vu Nguyen, Leonard Furda, Ozum Günöz, Tomasz Pajak, Dielle Braganza, Nourhe Khate, Kohei Takamatsu
Viola: Julia Swain
Cello: Mike Sterling, Clea Friend, Vian Pereira
Double: Bass Eric Steffens

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top