Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Giăng 3:16 – Trình Bày Trong Sáu Ngôn Ngữ

Thánh Ca: Giăng 3:16 – Trình Bày Trong Sáu Ngôn Ngữ

Tựa đề: Giăng 3:16
Nguyên tác: John 3:16
Trình bày trong sáu ngôn ngữ: Do Thái, Ả-rập, Nga, Anh, Triều Tiên và Ba Tư

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية.

Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына ради того, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь.

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر‌که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد


Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top