Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Là Bạn Thật – What a Friend We Have in Jesus

Thánh Ca: Chúa Là Bạn Thật – What a Friend We Have in Jesus

Tựa đề: Chúa Là Bạn Thật
Nguyên tác: What a Friend We Have in Jesus
Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886)
Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 253

What a Friend We Have in Jesus

1. What a friend we have in Jesus,
All our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry
Everything to God in prayer!
Oh, what peace we often forfeit,
Oh, what needless pain we bear,
All because we do not carry
Everything to God in prayer!

2. Have we trials and temptations?
Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged—
Take it to the Lord in prayer.
Can we find a friend so faithful,
Who will all our sorrows share?
Jesus knows our every weakness;
Take it to the Lord in prayer.

3. Are we weak and heavy-laden,
Cumbered with a load of care?
Precious Savior, still our refuge—
Take it to the Lord in prayer.
Do thy friends despise, forsake thee?
Take it to the Lord in prayer!
In His arms He’ll take and shield thee,
Thou wilt find a solace there.

4. Blessed Savior, Thou hast promised
Thou wilt all our burdens bear;
May we ever, Lord, be bringing
All to Thee in earnest prayer.
Soon in glory bright, unclouded,
There will be no need for prayer—
Rapture, praise, and endless worship
Will be our sweet portion there.

Đức Chúa Giê-xu Là Bạn Thật

1. Ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật,
Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta;
Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật,
Trình cho Chúa ban tâm sự ta;
Bao lần ta bối rối ngập sầu tư,
Lắm lúc tâm hồn bổng bồi hồi,
Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự,
Trình ra trước Giê-xu mà thôi.

2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn,
Hồn linh luống sầu não đảo điên;
Bao nhiêu khúc nôi không nao không thẹn,
Trình lên Chúa chẳng nên trì diên.
Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay,
Sẵn xẻ chia đoạn khổ chẳng phiền?
Duy Giê-xu rõ khúc nôi ta rày,
Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.

3. Ai trong chúng ta bên lòng trìu trịu,
Nghìn sầu não chồng chất ngổn ngang?
Ta mau đến xin Giê-xu lo liệu,
Ngài vui xuống phước, ban bình an.
Khi bạn anh chán bỏ và cười chê,
Khá đến khai trình hết cho Ngài,
Duy Giê-xu ban an nhiên trăm bề,
Hằng che chở dưới tay quyền oai.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top