Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » John MacArthur: The Church Is Essential – Hội Thánh Là Cần Thiết

John MacArthur: The Church Is Essential – Hội Thánh Là Cần Thiết

Sứ điệp: The Church Is Essential 
Diễn giả: Mục sư John MacArthur
Nội dung: Mục sư John MacArthur kêu gọi các Hội Thánh nên mở cửa sinh hoạt thờ phượng Chúa, bởi vì đây là điều Chúa muốn và là điều được hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top