Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » John Lennox: Seven Days That Divide The World

John Lennox: Seven Days That Divide The World

Đề Tài: Bảy Ngày Phân Chia Thế Giới
Title: Seven Days That Divide The World
Diễn giả: Dr. John Lennox
Professor of Mathematics at Oxford University
Thời gian: January 31, 2013
Bài thuyết trình bắt đầu lúc 9:36

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top