Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ta Thắng Nhờ Đức Tin – Piano

Thánh Ca: Ta Thắng Nhờ Đức Tin – Piano

Tựa đề: Ta Thắng Nhờ Đức Tin
Nguyên tác: Faith Is a Victory
Lời: John H. Yates
Nhạc: Ira D. Sankey
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 309

Faith Is a Victory

1. Encamped along the hills of light,
Ye Christian soldiers, rise.
And press the battle ere the night
Shall veil the glowing skies.
Against the foe in vales below
Let all our strength be hurled.
Faith is the victory, we know,
That overcomes the world.

Refrain
Faith is the victory!
Faith is the victory!
O glorious victory,
That overcomes the world.

2. His banner over us is love,
Our sword the Word of God.
We tread the road the saints above
With shouts of triumph trod.
By faith, they like a whirlwind’s breath,
Swept on o’er every field.
The faith by which they conquered death
Is still our shining shield.

3. On every hand the foe we find
Drawn up in dread array.
Let tents of ease be left behind,
And onward to the fray.
Salvation’s helmet on each head,
With truth all girt about,
The earth shall tremble ’neath our tread,
And echo with our shout.

4. To Him that overcomes the foe,
White raiment shall be giv’n.
Before the angels He shall know
His name confessed in Heav’n.
Then onward from the hill of light,
Our hearts with love aflame,
We’ll vanquish all the hosts of night,
In Jesus’ conqu’ring Name.

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

1. Chiến sĩ thập tự bấy lâu chần chờ
Nên xông trận tuyến bây giờ
Trước lúc trời tà giao tranh cực hùng
Gươm thiêng diệt kẻ thù chung
Ta đem toàn lực xuống trũng giao phong
Dẫu kẻ thù mạnh và đông
Kinh nghiệm ta thấy nhờ đức tin đây
Thắng hơn toàn thế gian này.

Điệp Khúc:
Ta thắng nhờ đức tin đây!
Ta thắng nhờ đức tin đây!
Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay!
Thắng luôn trên thế gian này.

2. Christ phất cờ thập giá nơi trận tiền
Gươm đây lời Chúa ban truyền
Nhắm dấu tiền đồ, bước không nại hà
Gương bao người trước giục ta
Xưa kia họ nhờ chỉ đức tin thôi
Đã quét thù nghịch muôn nơi
Do lòng tin ấy họ thắng âm ti
Đối ta là thuẫn hiện thì.

3. Chúa phán “”Người nào thắng quân thù nghịch
Ta ban một áo trinh bạch
Kẻ ấy được gọi chính tên họ mình
Trước các thiên sứ diệu vinh.”
Nhơn danh Giê-xu Đấng thắng ma vương
Nóng nảy vì tình yêu thương
Can trường ta tiến lòng quyết hy sinh
Bởi tin phần thắng thuộc mình.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top