Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ân Hồng Cứu Ân – Grace That Is Greater Than All Our Sin

Thánh Ca: Ân Hồng Cứu Ân – Grace That Is Greater Than All Our Sin

Tựa đề: Ân Hồng Cứu Ân
Nguyên tác: Grace Greater than Our Sin

Lời: Julia H. Johnston
Nhạc: Daniel B. Towner
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài 302

Grace That Is Greater Than All Our Sin

1. Marvelous grace of our loving Lord,
Grace that exceeds our sin and our guilt!
Yonder on Calvary’s mount outpoured,
There where the blood of the Lamb was spilt.

Refrain:
Grace, grace, God’s grace,
Grace that will pardon and cleanse within;
Grace, grace, God’s grace,
Grace that is greater than all our sin!

2. Sin and despair, like the sea waves cold,
Threaten the soul with infinite loss;
Grace that is greater, yes, grace untold,
Points to the refuge, the mighty cross.

3. Dark is the stain that we cannot hide.
What can avail to wash it away?
Look! There is flowing a crimson tide,
Brighter than snow you may be today.

4. Marvelous, infinite, matchless grace,
Freely bestowed on all who believe!
You that are longing to see His face,
Will you this moment His grace receive?

Ân Hồng Cứu Ân

1. Ôi, lạ thay ân trạch của Chúa khoan hồng!
Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối,
Nơi đồi Gô-gô-tha tuôn xuống ròng ròng.
Là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào sôi.

Điệp Khúc:
Ân hồng! Cứu ân!
Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi.
Ân hồng! Cứu ân!
Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

2. Ôi, tội khiên, thất vọng như sóng tê người,
Cuồn cuộn ngăm đe dìm hồn mình trong biển.
Nhưng thật không sao thuật cho hết ơn Trời,
Đem tôi nương náu nơi thập tự bình yên.

3. Ôi, tội ô đen đậm trong rõ muôn ngàn,
Dùng gì mong rửa lòng đầy tội ác ấy?
Kia kìa, xem sông hồng, ơn cứu tuôn tràn,
Liền sạch hơn tuyết trong tâm anh từ đây.

4. Ôi lạ thay ân Ngài sông biển khôn tày!
Người nào tin chắc nhận được hồng ân ấy!
Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài,
Còn chờ chi hãy tiếp ơn Ngài từ đây?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top