Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngài Dìu Dắt Tôi – He Leadeth Me

Thánh Ca: Ngài Dìu Dắt Tôi – He Leadeth Me

Tựa đề: Ngài Dìu Dắt Tôi
Nguyên tác: He Leadeth Me
Lời: Joseph H. Gilmore
Nhạc: William B. Bradbury

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 271

He Leadeth Me
1. He leadeth me, O blessed thought!
O words with heav’nly comfort fraught!
Whate’er I do, where’er I be
Still ’tis God’s hand that leadeth me.
Refrain:
He leadeth me, He leadeth me,
By His own hand He leadeth me;
His faithful foll’wer I would be,
For by His hand He leadeth me.
2. Sometimes ’mid scenes of deepest gloom,
Sometimes where Eden’s bowers bloom,
By waters still, o’er troubled sea,
Still ’tis His hand that leadeth me.
3. Lord, I would place my hand in Thine,
Nor ever murmur nor repine;
Content, whatever lot I see,
Since ’tis my God that leadeth me.
4. And when my task on earth is done,
When by Thy grace the vict’ry’s won,
E’en death’s cold wave I will not flee,
Since God through Jordan leadeth me.
Ngài Dìu Dắt Tôi
1. Phước thay trong lòng suy nghĩ về lời
Giê-xu dẫn dắt đường lối của tôi
Ở đâu, làm gì, khi sáng hoặc tối
Có tay Giê-xu dìu dắt trọn đời.
Điệp Khúc:
Giê-xu dắt tôi, Giê-xu dắt tôi
Chính tay Giê-xu hằng dẫn dắt tôi
Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời
Bởi tay Giê-xu dìu dắt không rời.
2. Dẫu có khi gặp nguy cảnh nghịch thời
Cũng như lúc ở thuận cảnh thú vui
Khúc sông êm lặng, nơi biển gầm sóng
Nắm tay Giê-xu thật chẳng nao lòng.
3. Ước ao hằng cầm tay Chúa đồng hành
Quyết không bối rối, sầu não, khiếp kinh
Dẫu phước hay họa, tôi vững lòng tiến
Có tay Giê-xu dìu dắt vẹn tuyền.
4. Đến khi công việc trên đất vẹn toàn
Bởi ơn Cứu Chúa dạo khúc khải hoàn
Chẳng nao tử hà xao sóng nghịch chướng
Bởi tay Giê-xu dìu dắt mọi đường.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top