Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ngợi Ca Tình Yêu Thiên Chúa – I Will Sing of the Mercies of The Lord

Ngợi Ca Tình Yêu Thiên Chúa – I Will Sing of the Mercies of The Lord

Tựa đề: Ngợi Ca Tình Yêu Thiên Chúa 
Nguyên Tác: I Will Sing of the Mercies of The Lord
Nhạc và Lời: James H. Fillmore

I Will Sing of the Mercies of The Lord
I will sing of the mercies of the Lord forever,
I will sing, I will sing;
What a mercy that I am in the church forever;
I will sing of the mercies of the Lord.
With my mouth will I make known
Thy faithfulness, Thy faithfulness,
With my mouth will I make known
Thy faithfulness to all generations.
Ngợi Ca Tình Yêu Thiên Chúa
Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa
đến muôn đời, hát khen ngợi:Chúa trên trời
Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa
đến muôn đời, hát khen ngợi, ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời
Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen
Sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi
Từ lòng tôi, sẽ luôn hát khen
Sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi muôn đời.

Thư Viện Tin Lành (2019)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top