Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Joseph Haydn: The Seven Last Words of Christ

Joseph Haydn: The Seven Last Words of Christ

Bảy Lời Cuối Cùng Của Cứu Chúa

Vài Nét Về Tác Phẩm

Bảy Lời Cuối Cùng Của Cứu Chúa, nguyên văn trong tiếng Đức Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, là một tác phẩm cho dàn nhạc thính phòng do Franz Joseph Haydn (1732-1809), một nhạc sĩ người Áo, sáng tác.

Tác phẩm được trình bày lần đầu tiên trong lễ Thương Khó năm 1786 tại thánh đường Cádiz Cathedral tại Tây Ban Nha.  Năm 1787, tác phẩm được biên soạn cho tứ tấu đàn dây.  Năm 1796, được chuyển thành oratorio với những bài thánh ca viết cho đơn ca và hợp xướng.

Nội Dung

Toàn bộ tác phẩm Bảy Lời Cuối Cùng Của Cứu Chúa gồm 9 phần: phần giới thiệu, bảy lời nói của Chúa, và phần kết thúc.

  1. Phần mở đầu: (Dm) – Maestoso ed Adagio
  2. Sonata I: “Lạy Cha! Xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì – Lu-ca 23:34”  (Bb Largo)
  3. Sonata II: “Hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong pa-ra-đi – Lu-ca 23:43” (Mở đầu trong cung Cm nhưng kết thúc trong C – Grave e cantabile)
  4. Sonata III: “Thưa bà! Đó là con của bà – Giăng 19:26)  (E – Grave)
  5. Sonata IV: “Đức Chúa Trời tôi ơi!  Đức Chúa Trời tôi ơi!  Sao Ngài lỉa bỏ tôi – Mác 15:34”    (Fm – Largo)
  6. Sonata V: “Ta khát – Giăng 19:28”  (A – Adagio)
  7. Sonata VI: “Mọi việc đã được trọn – Giăng 19:30”  (Mở đầu Gm nhưng kết thúc trong cung G – Lento)
  8. Sonata VII: “Cha ơi!  Con giao linh hồn Con trong tay Cha – Lu-ca 23:46” (Eb – Largo)
  9. Phần kết thúc (Cm – Presto e con tutta la forza)

Franz Joseph Haydn viết phần mở đầu trong cung Rê thứ. Sau đó ông viết bảy sonata để trình bày bảy lời nói của Chúa được trích trong Phúc Âm.  Trong phần kết thúc, Franz Joseph Haydn viết nhạc dựa trên câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 28:51. Phúc Âm Ma-thi-ơ thuật lại sau khi Chúa chết, đất rúng động; do đó những nhà nghiên cứu âm nhạc còn gọi phần kết thúc của tác phẩm này là “Động Đất.”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top