Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Đã Trả Xong Tất Cả – Jesus Paid It All – Violin

Thánh Ca: Chúa Đã Trả Xong Tất Cả – Jesus Paid It All – Violin

Tựa đề: Chúa Đã Trả Xong Tất Cả
Nguyên tác: Jesus Paid It All
Lời: Elvina M. Hall

Nhạc: John T. Grape
Trình bày: Taryn Harbridge
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 174

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top