Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi – Jazz

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi – Jazz

Thánh Ca: Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
Nguyên tác: Savior, Like a Shepherd, Lead Us
Lời: Dorothy A. Thrupp
Nhạc: William B. Bradbury
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 366
Trình bày: The Bridge

Thư Viện Tin Lành (2011)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top