Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ôn Lại Lịch Sử Phong Trào Jesus – Jesus Movement

Ôn Lại Lịch Sử Phong Trào Jesus – Jesus Movement

Vài nét về video:
Jesus Movement là một phong trào phục hưng đã xảy ra trong các Hội Thánh Tin Lành giữa vòng giới trẻ từ cuối thập niên 1960 cho đến thập niên 1980.  Phong trào đã khởi đầu từ miền Tây nước Mỹ, sau đó đã lan rộng khắp nước Mỹ, sang Âu châu, Nam Mỹ, Úc châu, rồi đến nhiều nơi khác trên thế giới.  Trong video này, bạn sẽ nghe một số người đã tham dự Phong Trào Jesus Movement từ ban đầu thuật lại những gì Chúa đã làm cho chính họ và cho Hội Thánh vào thời đó. 

Thư Viện  Tin Lành (2017)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top