Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Giới Thiệu Sách: Chúa Jesus Tại Bắc Kinh

Giới Thiệu Sách: Chúa Jesus Tại Bắc Kinh

jib

Lời Ban Biên Tập:

David Aikman là một ký giả làm việc cho Time Magazine hơn 20 năm. Ông từng phỏng vấn một số nhân vật nổi tiếng như Billy Graham, Boris Yetsin, Manuel Noriega, Aleksandr Solzhenitsyn, và Mother Theresa. David Aikman cũng viết bài cho các tạp chí uy tín tại Hoa Kỳ như Foreign Affairs, The American Spectator,The Weekly Standard.

David Aikman tốt nghiệp Cử Nhân về Ngôn Ngữ Hiện Đại (1965) tại Đại Học Oxford (Anh Quốc), Cao Học về Ngôn Ngữ Viễn Đông, và Tiến Sĩ về Lịch Sử Nga và Trung Hoa (1979) tại Univesity of Washington.  David Aikman vốn là Trưởng Phòng của Time Magazine tại Trung Hoa.

Với kinh nghiệm của một nhà báo, nhà văn, một học giả và là một cố vấn ngoại giao, David Aikman đã nghiên cứu về sự phát triển của Cơ Đốc giáo trong những thập niên vừa qua tại Trung Hoa.  Kết quả của cuộc nghiên cứu được in thành sách với tựa đề Jesus in Beijing, được xuất bản vào năm 2003, và sau đó được tái bản nhiều lần.  Ấn bản tiếng Việt được xuất bản vào năm 2006.

Được sự cho phép của dịch giả ấn bản Việt Ngữ, Thư Viện Tin Lành sẽ giới thiệu tác phẩm Chúa Jesus Tại Bắc Kinh với bạn đọc. Tác phẩm gồm 15 chương ghi lại sự phát triển của Cơ Đốc giáo tại Trung Hoa, quan điểm của các Cơ Đốc nhân Trung Hoa, và  viễn ảnh về ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo tại Trung Hoa và thế giới.  Xin kính mời bạn đọc cùng theo dõi vào thứ Năm hằng tuần.

Dưới đây là bài thuyết trình tóm tắt về Cơ Đốc giáo tại Trung Hoa của Tiến sĩ David Aikman tại Viện Đại Học University of Southern California (USC).

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top