Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Thánh Ca: Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Tựa đề: Jesus Hằng Yêu Mến Tôi
Nguyên tác: Jesus Loves Even Me
Lời: Philip P. Bliss (1838-1876)
Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) –  Bài Số 364
Trình bày: Ban Trung Tráng Niên Hội Thánh Sài Gòn

Jesus Loves Even Me

1. I am so glad that our Father in Heav’n
Tells of His love in the Book He has giv’n;
Wonderful things in the Bible I see,
This is the dearest, that Jesus loves me.
Refrain
I am so glad that Jesus loves me,
Jesus loves me, Jesus loves me.
I am so glad that Jesus loves me,
Jesus loves even me.
2. Though I forget Him, and wander away,
Still He doth love me wherever I stray;
Back to His dear loving arms I do flee,
When I remember that Jesus loves me.
3. Oh, if there’s only one song I can sing,
When in His beauty I see the great King,
This shall my song through eternity be,
“Oh, what a wonder that Jesus loves me!”
4. Jesus loves me, and I know I love Him;
Love brought Him down my poor soul to redeem;
Yes, it was love made Him die on the tree;
Oh, I am certain that Jesus loves me!
5. If one should ask of me, how can I tell?
Glory to Jesus, I know very well!
God’s Holy Spirit with mine doth agree,
Constantly witnessing Jesus loves me.
6. In this assurance I find sweetest rest,
Trusting in Jesus, I know I am blessed;
Satan, dismayed, from my soul now doth flee,
When I just tell him that Jesus loves me.

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

1. Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha nhân ái
Ơn yêu thương cao sâu Ngài Sách Thánh ghi tường
Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh
Duy Giê-xu yêu tôi là quí báu phi thường.
Điệp Khúc:
Giê-xu yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời
Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi
Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài
Giê-xu hằng yêu mến tôi.
2. Dầu lòng này từng bội bạc lìa xa Chân Chúa
Tuy bao phen tôi lưu lạc Chúa cứ yêu hoài
Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn thuở
Tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài.
3. Lòng thầm nguyện chọn một bài về Cha nhân ái
Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mặt Ngài
Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi
Ôi! Sao Giê-xu yêu được kẻ khốn nạn này.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Jesus_lostsheep_01

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top