Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Jesus! Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều

Jesus! Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều

Tựa đề: Jesus! Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều
Trình bày: Tina Lưu

Jesus – Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều

Chúa! Yêu Ngài hơn cả mọi điều. 
Vàng có nghĩa gì?  Thế giới kia là chi?
Chúa! Con nguyện yêu Cha hết lòng.
Sẽ không bao giờ xa cách Ngài.
Sẽ không bao giờ xa lìa Ngài.

Tình yêu Cha quá lớn! Lớn lao hơn cả thiên đàng.
Lòng thương xót của Chúa thẳm sâu hơn biển, hồ.
Và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này.
Sẽ không bao giờ để mất Ngài. 
Sẽ không bao giờ xa rời Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top