Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Bảy

Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Bảy

Lời Thứ Bảy: “Thưa Cha! Con xin trao linh hồn Con trong tay Cha” (Lu-ca 23:46)

Sau khi Đức Chúa Jesus đã hoàn tất mọi chi tiết mà Thánh Kinh Cựu Ước đã chép về Ngài, Phúc Âm Lu-ca cho biết bức màn trong Đền Thờ – tượng trưng cho sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và loài người tội lỗi – đã bị xé đôi.  Sau đó, Đức Chúa Jesus nói lớn “Thưa Cha! Con xin trao linh hồn Con trong tay Cha” (Lu-ca 23:46).  

Ba mươi ba năm trước, Đức Chúa Jesus đã từ bỏ bản thể thiên thượng của Ngài trên trời, mặc lấy hình thể của một con người thấp hèn, để chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại.  Và giờ đây, đã đến lúc Đức Chúa Jesus rời bỏ thân phận làm người để trở về cùng Đức Chúa Trời (Phi-líp 2:6-11).  Ngài về trời để chuẩn bị nơi tiếp đón những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong danh Ngài (Giăng 14:2-3).

Câu nói cuối cùng Đức Chúa Jesus trước khi từ giã cõi đời – “Thưa Cha! Con xin trao linh hồn Con trong tay Cha”  – là phần mở đầu của Thi Thiên 31:5. Nguyên văn Thi Thiên 31:5 viết như sau: “Con phó thác linh hồn con vào tay Chúa. Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chân thật, đã chuộc con”.  Thi Thiên 31:5 – cùng những câu khác trong Thi Thiên 31 – là những lời ca diễn tả niềm tin vững vàng nơi Đức Chúa Trời – là Đấng chân thật và thành tín.

Trên hành trình giã từ cõi đời trở về cõi trời, Đức Chúa Jesus đã đi qua cõi chết. Sự chết không có quyền trên Đức Chúa Jesus nhưng Ngài đã chủ tâm bước vào lãnh thổ của sự chết.  

Lý do của việc Đức Chúa Jesus đi vào cõi chết  đã đươc Sứ đồ Phi-e-rơ  giải thích trong bài giảng đầu tiên vào ngày lễ Ngũ Tuần. Sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn Thi Thiên 16:8-11 để giải thích cho người nghe rằng Đức Chúa Jesus vui vẻ và vững vàng tiến vào cõi chết, bởi vì Ngài biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đem Ngài ra khỏi đó cách vinh quang để trở về sống vĩnh an bên cạnh Đức Chúa Trời.  

Sau đó, trong bức thư gởi cho các tín hữu tại vùng Tiểu Á, Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rõ lý do của việc Đức Chúa Jesus tiến vào cõi chết là để giảng cho những người bị ma quỷ giam cầm tại đó: Ðấng Christ, vì tội lỗi, đã chịu thống khổ một lần – Ðấng công chính chịu thay cho người không công chính – để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Thật vậy, thân xác đã bị giết chết, nhưng được làm cho sống lại bởi Thánh Linh; qua đó, Ngài đã đến giảng cho những linh hồn bị cầm tù, là những người đã bội nghịch (I Phi-e-rơ 3:18-20a). 

Vì vậy, câu nói cuối cùng của Đức Chúa Jesus trên thập tự không đơn thuần chỉ là một lời ký thác tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nhưng chính là hiệu lệnh khởi đầu khúc quân hành tiến vào cõi chết để phá gông cùm của sự chết.  Trong khi Sa-tan luôn muốn lôi kéo loài người xa cách Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus đã vào tận lãnh thổ của Sa-tan để giải phóng những người đang bị giam cầm dưới quyền thống trị của ma quỷ. Sứ đồ Phao-lô ghi lại kết quả của trận chiến đó như sau: “Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng” (I Cô-rinh-tô 15:54b).  Đức Chúa Jesus đã đắc thắng sự chết và Ngài cũng ban sự đắc thắng ấy cho những người tin Ngài (I Cô-rinh-tô 15:1-57).

Như vậy, khi Đức Chúa Jesus trở lại thiên đàng không phải chỉ có một mình Ngài với tên cướp đã được Chúa tha thứ trên thập tự, nhưng cùng đi với Ngài là đoàn người đã được Chúa giải cứu khỏi sự giam cầm của ma quỷ từ hàng ngàn năm về trước. 

Và do đó, câu nói cuối cùng của Đức Chúa Jesus trên thập tự chính là câu mở đầu của một bản khải hoàn ca.

Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

6. Lời Thứ Sáu

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top