Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Ba

Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Ba

 

Lời Thứ Ba: ““Bà! Đó là con của bà.” Rồi Ngài nói với môn đồ: “Ðó là mẹ của ngươi.”” (Giăng 19:26-27)

Có lẽ là hai trong số những người được Đức Chúa Jesus yêu mến nhất lúc Ngài sống trên đất là Ma-ry và Giăng. 

Ma-ry là một phụ nữ đáng kính. Bà đã được Đức Chúa Trời chọn để cưu mang và sinh Đức Chúa Jesus.  Ma-ry đã có mặt với Đức Chúa Jesus lúc Ngài mới sinh tại Bết-lê-hem và bà đã hiện diện bên cạnh Chúa khi Ngài lìa cõi trần tại Gô-gô-tha. Ma-ry đã hoàn tất trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao cho bà (Lu-ca 1:30-38).

Lúc còn đi giảng, Đức Chúa Jesus đã vài lần nhắc lại những điều răn trong Thánh Kinh Cựu Ước và nhấn mạnh trách nhiệm của con cái phải hiếu kính cha mẹ mình (Ma-thi-ơ 19:19; 15:3-5). Và giờ đây, ngay trước lúc phải hy sinh trên thập tự để thực hiện một công tác trọng đại nhất trong chương trình cứu chuộc cả nhân loại, Đức Chúa Jesus đã không quên trách nhiệm của một người con, và Ngài đã thực hiện trách nhiệm đó.

Khi thấy Ma-ry – mẹ Ngài – và Giăng – môn đồ được Chúa yêu mến – đứng gần bên thập tự, Đức Chúa Jesus đã nói với mẹ Ngài “Bà! Đó là con của bà”; và rồi Ngài nói với Giăng: “Ðó là mẹ của ngươi.” Đức Chúa Jesus báo cho Ma-ry biết Giăng sẽ thay Ngài làm trách nhiệm của một người con; và Đức Chúa Jesus ủy thác cho Giăng trách nhiệm chăm sóc mẹ của Ngài.  Kinh Thánh viết tiếp: “Bắt đầu từ giờ đó, môn đồ ấy rước bà về nhà mình.” (Giăng 19:27).

Phúc Âm Giăng cũng như những sách khác trong Tân Ước được viết trong tiếng Hy Lạp. Trong lời cuối cùng nói với Ma-ry khi bị đóng đinh trên thập tự, Đức Chúa Jesus đã gọi Ma-ry là “Γύναι”. Trong tiếng Hy Lạp, “Γύναι” là một danh từ chung dùng để gọi một phụ nữ không phân biệt lứa tuổi.  “Γύναι” cũng chính là chữ mà Đức Chúa Jesus đã nói với Ma-ry khi Ma-ry trình bày với Chúa về việc hết rượu trong đám cưới tại Ca-na.  Trong bản dịch Việt ngữ 1925, chữ “Γύναι” được dịch là ”Bà” – một danh xưng bày tỏ sự kính trọng dành cho một phụ nữ – và cũng là chữ được dùng cho Bà Trưng, Bà Triệu, những nữ anh hùng đáng kính của Việt Nam. 

Có nhiều người ngày nay, và cả những người vào thời của Chúa, nhấn mạnh đến tầm quan trọng về vai trò làm mẹ Đức Chúa Jesus của Ma-ry. Tuy nhiên, đối với Đức Chúa Jesus,  mối liên hệ mật thiết với Ngài không đặt căn bản trên huyết thống nhưng trên thái độ của người đó với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Phúc Âm Ma-thi-ơ 12:46-50 thuật lại một câu chuyện lúc Đức Chúa Jesus còn đi giảng. Có một người đến báo cho Chúa biết rằng mẹ Ngài và các em của Chúa muốn nói chuyện với Ngài, Đức Chúa Jesus đã nói rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là các em của Ta?”  Rồi Ngài đưa tay chỉ vào các môn đồ của Ngài và nói: “Ðây là mẹ Ta và các em Ta. Vì ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời, người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta” (Ma-thi-ơ 12:46-50). Đức Chúa Jesus dạy rằng một phụ nữ có thể được gọi là mẹ của Ngài khi người đó làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Mác 3:31-35). Trong một lần khác, khi được nghe Đức Chúa Jesus giảng, một phụ nữ đã thốt lên “Phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú!” (Lu-ca 11:28). Người phụ nữ này muốn bày tỏ sự kính trọng dành cho người mẹ của Chúa.  Một lần nữa, Đức Chúa Jesus đã nói:  “Những kẻ nghe và vâng giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!”(Lu-ca 11:29).   

Trong khi một số người muốn đề cao Ma-ry, bản thân Ma-ry nhận biết địa vị khiêm tốn của mình.  Trong lời Ma-ry đáp lại thiên thần khi được báo tin lúc cô được chọn để mang thai sinh Đức Chúa Jesus, và trong bài thánh ca Ma-ry đã viết sau đó, Ma-ry tự nhận mình là “tôi tớ” – một người có trách nhiệm làm theo mạng lệnh – của Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:38; 1:48).  Ma-ry gọi Đức Chúa Trời là “Cứu Chúa” của mình (Lu-ca 1:47). Ma-ry nhận biết cô là một tội nhân cũng như bao nhiêu người khác, và cô cũng cần sự cứu rỗi từ nơi Cứu Chúa.    

Tại Ca-na, sau khi Ma-ry trình bày với Đức Chúa Jesus về việc thiếu rượu trong tiệc cưới, Ma-ry đã truyền cho những có trách nhiệm phục vụ tại đó điều này: “Người truyền điều gì, hãy vâng theo cả” (Giăng 2:5).  Đây là lời khuyên duy nhất của Ma-ry được ghi lại trong Kinh Thánh. Là những người tin Chúa, chúng ta nên nghe theo lời khuyên của Ma-ry: Hãy vâng theo mạnh lệnh của Đức Chúa Jesus. Và một trong những mạnh lệnh của Đức Chúa Jesus đã truyền đó là: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10).   Là người tin Chúa, chúng ta tôn kính và quý mến Ma-ry, tuy nhiên chúng ta chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi.    

Về phần Giăng – môn đệ thân yêu của Chúa – Đức Chúa Jesus đã ban cho ông thêm một người mẹ. Lời nói của Chúa cho Giăng tại chân thập tự không đơn thuần vì Chúa muốn trao cho Giăng trách nhiệm chăm sóc mẹ Ngài, nhưng đây cũng chính là điều mà Đức Chúa Jesus đã hứa cho những người theo Ngài.

Đã có lần các môn đệ của Đức Chúa Jesus hỏi Ngài rằng họ sẽ nhận được gì khi họ đã bỏ hết mọi sự để theo Ngài. Đức Chúa Jesus đã trả lời rằng: “Quả thật! Ta nói cùng các ngươi chẳng một người nào vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đang bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.” (Mác 10:28-30).

Trong hơn 20 thế kỷ qua, những người theo Chúa đã kinh nghiệm điều này. Chúa đã ban cho những người theo Ngài rất nhiều anh em, chị em, và những người mẹ trong cộng đồng Hội Thánh. Bên cạnh mối quan hệ thân thiết trong gia đình của Chúa, những người được Chúa yêu còn có trách nhiệm chăm sóc những anh em, chị em, những người mẹ, là những người đã “nghe và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.”

Và đó là một trong những điều căn dặn cuối cùng của Đức Chúa Jesus trước khi Ngài lìa đời.

Phước Nguyên (2015)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

2. Lời Thứ Hai
4. Lời Thứ Tư

 

Comments (3)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top