Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Hai

Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Hai

Lời Thứ Hai: “Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong thiên cung” (Lu-ca 23:43)

Phúc Âm Ma-thi-ơ 25:31-46 mô tả quang cảnh cuộc phán xét cuối cùng.  Khi đó Đức Chúa Jesus trong cương vị quan tòa tối cao sẽ phán xét toàn thể nhân loại. Nhân loại được chia ra thành hai nhóm: những người được cứu và những người sẽ bị hư mất đời đời.   Những người được cứu ở bên phải ngôi của Chúa và những người bị hư mất ở bên trái.

Tại đồi Gô-gô-tha, Đức Chúa Jesus bị đóng đinh giữa hai tên cướp.  Quang cảnh tại đồi Gô-gô-tha lúc đó dường như là một biểu tượng cho phiên tòa cuối cùng.  Đức Chúa Jesus ở giữa hai người; một người đại diện cho những người sẽ được cứu và người kia tiêu biểu cho những người sẽ bị hủy diệt.

Ban đầu, trước những đau đớn tột cùng khi bị đóng đinh trên cây gỗ, cả hai tên cướp đã nguyền rủa (Ma-thi-ơ 27:44).  Và rồi, một trong hai tên cướp đã nhiếc móc Đức Chúa Jesus: “Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!” (Lu-ca 23:39). Tuy nhiên, tên cướp thứ hai, có lẽ đã nghe lời Đức Chúa Jesus cầu nguyện trước đó, liền quở trách tên cướp vô tín: “Ngươi đang chịu cùng một hình phạt mà còn không kính sợ Ðức Chúa Trời sao? Chúng ta bị hình phạt như thế nầy xứng đáng với những việc chúng ta làm. Nhưng người nầy đâu có làm gì sai phạm!”  (Lu-ca 23:40-41).

Bên cạnh việc nhận biết địa vị tội lỗi của mình, tên cướp thứ hai cũng nhận biết Đấng Vô Tội đang bị đóng đinh là ai.  Người đó đã quay sang Đức Chúa Jesus và thưa với Chúa: “Ðức Chúa Jesus! Xin Ngài nhớ đến con khi Ngài vào vương quốc của Ngài.” (Lu-ca 23:42).

Một người gian ác, sắp chết, đã dám cầu xin sự sống đời đời.  Một tên cướp, đang bị trừng phạt vì những tội ác của mình, lại ước mong được ở nơi thiên đàng.  Nhiều người nghĩ rằng linh hồn đầu tiên Đức Chúa Jesus sẽ đem vào thiên đàng sau khi Ngài hoàn thành chương trình chuộc tội nhân loại phải là một thánh đồ đã chết vì danh Chúa; tuy nhiên chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu: Một tên cướp – chưa hề nhận báp-têm, không học một giờ giáo lý nào, và cũng không làm bất kỳ một điều công đức nào để chuộc tội lỗi của mình – lại là người đầu tiên được cùng Đức Chúa Jesus vào thiên đàng. 

Thật vậy, ân điển của Đức Chúa Trời thật diệu kỳ. Ân điển ấy dành cho mọi người bất kể họ là ai. Hai tên cướp bị đóng đinh trên thập tự hôm đó đều có tội như nhau, và cùng có một cơ hội để được cứu rỗi như nhau; tuy nhiên ân điển của Đức Chúa Trời chỉ ban cho người nào biết thành khẩn ăn năn, biết tin cậy, biết cầu xin sự thương xót nơi Đức Chúa Jesus Christ, là Cứu Chúa của nhân loại, và cũng là vị quan tòa trong kỳ phán xét cuối cùng.  

Khi nghe lời cầu xin chân thành từ tên cướp thứ hai, Đức Chúa Jesus đã trả lời: “Quả thật, Ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong thiên cung.” (Lu-ca 23:43).

Đây là lời cầu xin cuối cùng, và có lẽ cũng là lời cầu nguyện đầu tiên trong cuộc đời của tên cướp thứ hai.  Anh đã tìm, đã gõ cửa, đã xin, và dám xin được ở với Chúa trong thiên đàng. Lời cầu xin đầy đức tin đó đã được Chúa ban như điều anh thỉnh cầu.

Sau khi Chúa bị bắt, các môn đồ của Chúa đã sợ hãi, trốn chạy, không dám nhận mình có liên hệ với Chúa, chỉ còn một người đứng bên Chúa tại thập tự; tuy nhiên chính tên cướp này, ngay tại chính nơi Đức Chúa Jesus bị người đời khinh miệt nhất, đã xưng nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa. 

Những nhà lãnh đạo Do Thái và những người lính La Mã đã đóng đinh Chúa, muốn buộc chặt thân thể Ngài nơi thập tự; tuy nhiên những hành động đó của họ không thể ngăn cản tấm lòng yêu thương vô bờ của Đức Chúa Jesus, không thể ngăn trở môi miệng Ngài công bố sự tha thứ.

Thật ra, ai có thể tha tội, nếu không phải là Đức Chúa Trời?  Ai có thể ban thiên đàng cho nhân loại, nếu không phải là chính Đức Chúa Trời? Các nhà lãnh đạo Do Thái là những người tri thức, hiểu Kinh Thánh,  họ biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó; và chính họ cũng có mặt nơi chân thập tự để có thể nhận được sự tha thứ của Chúa; tuy nhiên thái độ vô tín của họ đối với Đức Chúa Jesus – không tin nhận Ngài chính là Đấng Cứu Tinh mà Đức Chúa Trời sai đến – đã tước đi cơ hội để họ nhận được ân điển mà Đức Chúa Trời cũng muốn ban cho họ.

Phước Nguyên (2015)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

1. Lời Thứ Nhất
3. Lời Thứ Ba

 

Comments (2)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top