Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Jesus! Xin Nhớ Đến Con – Jesus, Remember Me

Thánh Ca: Chúa Jesus! Xin Nhớ Đến Con – Jesus, Remember Me

Tựa đề: Chúa Jesus Ôi – Xin Ngài Nhớ Đến Con
Nguyên tác: Jesus – Remember Me
Lời: Kinh Thánh – Lu-ca 23:42
Nhạc:Jacques Berthier (1924-1994)
“Jesus, remember me when you come into your kingdom” (Luke 23:42)

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top