Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Trả Xong Tất Cả – Jesus Paid It All

Thánh Ca: Chúa Trả Xong Tất Cả – Jesus Paid It All

Tựa đề: Chúa Trả Xong Tất Cả
Nguyên tác: Jesus Paid It All
Lời: Elvina M. Hall, 1865
Nhạc: John T. Grape, 1832
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 174

Jesus Paid It All

1. I hear the Savior say,
“Thy strength indeed is small;
Child of weakness, watch and pray,
Find in Me thine all in all.”

Refrain:
Jesus paid it all,
All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.

2. For nothing good have I
Whereby Thy grace to claim;
I’ll wash my garments white
In the blood of Calv’ry’s Lamb.

3. And now complete in Him,
My robe, His righteousness,
Close sheltered ’neath His side,
I am divinely blest.

4. Lord, now indeed I find
Thy pow’r, and Thine alone,
Can change the leper’s spots
And melt the heart of stone.

5. When from my dying bed
My ransomed soul shall rise,
“Jesus died my soul to save,”
Shall rend the vaulted skies.

6. And when before the throne
I stand in Him complete,
I’ll lay my trophies down,
All down at Jesus’ feet.

Chúa Trả Xong Tất Cả

1. Tôi nghe tiếng Christ đang truyền
Lực con trăm phầm đương yếu
Thì nên thức canh tâm nguyền
Tìm trong chính ta mọi điều.

Điệp Khúc:
Christ trả xong tội trái
Nay chính tôi nợ Ngài
Christ tẩy tâm dường tuyết chẳng sai
Dẫu tội đỏ như son mài.

4. Rày tôi thấy trong tâm thần
Quyền năng Christ thật vô đối
Bịnh phung chữa cho sạch ngần
Lòng đá, đánh tiêu tan rồi

3. Lòng tôi chữa bao tội trần
Nhận  ơn trên trời vô đối
Dầm huyết áo tôi sạch ngần
Nhờ chiên con ở Gô-gô-tha

6. Rồi đây ở trước ngai trời
Hồn, thân trong Christ tươi mới
Miệng tôi nhắc luôn luôn lời
“Thập giá cứu ân muôn đời.”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org


©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top