Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Giô-sép – Người Có Nghĩa

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Giô-sép – Người Có Nghĩa

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Giô-sép – Người Có Nghĩa

Trinh-nữ Ma-ri được hứa gả cho Giô-sép. Giô-sép cần-cù làm việc, dùng tài-năng, nghề-nghiệp mình có, tạo-dựng một chỗ ở đủ cho hai trái tim vàng, chờ ngày “đón nàng về dinh”.

Ngày tháng thành-hôn đã định, mộng-ước bước vào giai-đoạn chót. Tình yêu gia-tăng làm ngày thêm ngắn, tình-nghĩa thêm dài. Ðôi lúc tình-tự thắm-thiết, sinh-lý thúc-đẩy muốn hòa nhập thân-xác, nhưng Giô-sép là “người có nghĩa”, biết suy-nghĩ, đắn-đo nên “chưa ăn-ở cùng nhau” (Ma-thi-ơ 1:18) để giữ vẹn người tình trong-trắng đến ngày thành-hôn.

“Tình” có thể làm cho  con người mù-quáng. Nhưng “nghĩa” giúp con người sáng-suốt.

“Người có nghĩa” là người biết suy-nghĩ, đắn-đo, biết cân nặng nhẹ, biết dò nông-sâu.

Ma-ri mang thai – cả bầu trời rực-rỡ trong tâm-tư tối sầm. Cây hạnh-phúc bị đốn ngang bằng lưỡi búa “mang thai” đổ xuống. Chuyện không thể ngờ nhưng là sự thật hiển-nhiên. Thôi thế là hết. Bao nhiêu công tát nước be bờ để “thằng” nào đó đơm đó, đặt lờ.

Con người trong-trắng ngây-thơ, niềm tin-kính Chúa rất mực, lại thêm đức đoan-trang vốn có thì … Trời ơi, làm sao tin được!

Ðã gặn hỏi, nhưng nàng làm thinh, nước mắt lưng tròng. Nhìn đôi mắt chàng đầy nghi-ngờ mà dạ xót-xa. Làm sao giải-thích được hiện-tượng siêu-nhiên mà nàng đã thuận-phục trong thánh-ý Ðức Chúa Trời.

Giô-sép tuyệt-vọng trong tình yêu nhưng nỡ nào thấy nàng phải chết dưới trận mưa đá mà dân tộc chàng dành cho những cô gái không chồng mà chửa (Phục-truyền luật-lệ ký 22:23-24).

“Giô-sép … là người có nghĩa” biết suy-nghĩ. Hồi-tưởng lại bao phước-hạnh Ma-ri đã đem tới cho chàng trong những ngày dài tình-ái. Dẫu hiện-tại quá ê-chề, nhưng quá-khứ thật vàng son. Nàng không thể chết vì một lỗi-lầm làm tâm-hồn chàng đau-thương, làm mộng-ước chàng sụp-đổ. Thôi đành nhận thai đó của mình, nàng đã là vợ mình, chiếu theo luật: “Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu-hổ, thì người được viết một tờ để, trao cho nàng, đuổi ra khỏi nhà mình” (Phục-truyền luật-lệ ký 24:1).

“Giô-sép, chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho nàng mang xấu, bèn toan đem để nhẹm” (Ma-thi-ơ 1:19). Tính để người vợ bất nghĩa, nhưng làm sao cho nàng “khỏi mang xấu”. Ðành rằng “tình chỉ đẹp khi còn dang-dở”. Nhưng cái khổ thường thôi-thúc con người quyết-định “không ăn thì đạp đổ” cho hả. Người “có nghĩa” mới biết kiềm-chế cái khổ, vận-dụng lý-trí xử-sự cách đúng với một người mình đã một thời yêu-mến. Kinh-Thánh ghi: “Song đang ngẫm-nghĩ về việc ấy, thì thiên-sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm-bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu vua Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh-Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:30-31).

“Ngẫm-nghĩ” và “ngẫm-nghĩ” điều tốt là đặc tánh của “người có nghĩa”. Cơ-đốc nhân là “người có nghĩa”, biết “ngẫm-nghĩ” mới có cơ-hội để Chúa tỏ ra ý-muốn Ngài và hành-sự phải lẽ.

Xét qua Giô-sép, “người có nghĩa”, biết “ngẫm-nghĩ” và được Chúa dùng làm cha nuôi Ðức Chúa Jêsus. Chúng ta là “người có nghĩa”, biết “ngẫm-nghĩ” chắc-chắn được Chúa dùng trong chương-trình của Ngài.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top