Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Chồng Ma-ri – Giô-sép

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Chồng Ma-ri – Giô-sép

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Chồng Ma-ri – Giô-sép

Mỗi độ Giáng-sinh về, những nhân vật liên-quan đến sự Giáng-sinh của Chúa Cứu-thế  Jêsus lại trở về với trí tưởng của chúng ta. Chúng ta thường chú-ý đến trinh-nữ Ma-ri hiền-hòa được Ðức Chúa Trời tuyển-chọn, để qua lòng trinh-nữ Ma-ri, Ngôi Hai Ðức Chúa Trời thành nhân, vào trần-thế. Hình ảnh các gã chăn chiên mộc-mạc ngoài cánh đồng Bết-lê-hem, được thiên-sứ báo tin cho biết về sự Giáng-sinh của Chúa Jêsus cũng được nhớ đến. Các nhà thông-thái từ phương đông theo sự hướng-dẫn của  “ngôi sao Ngài” lặn-lội đi tìm “vua dân Giu-đa mới sanh” nổi bật, làm sống-động cảnh-trí của mùa Giáng-sinh. Duy có chàng thợ mộc Giô-sép, chồng hứa của trinh-nữ Ma-ri như một bóng mờ trong tâm-trí chúng ta. Chúng ta có bao  giờ tự hỏi: Chàng là ai? Chàng là người thể nào? Chàng đã dự phần gì trong sự giáng sanh của Chúa Jêsus?

Kinh-Thánh nói rất ít về chàng. Vài hình ảnh có sự hiện-diện của chàng chúng ta có thể nhớ. Chàng dắt lừa, có Ma-ri bụng mang dạ chửa cỡi lừa tiến về thành Bết-lê-hem. Chàng bên cạnh Ma-ri nơi máng cỏ chuồng chiên, có hài nhi thánh vừa mới hạ sanh. Hay chàng xớ-rớ đứng sau Ma-ri trong cảnh Ma-ri bồng con thánh được các nhà thông-thái Ðông-phương tôn-thờ, dâng lễ vật. Hoặc chàng tay bồng con trẻ Jêsus, tay dắt Ma-ri chạy trốn qua xứ Ai-cập lánh nạn. Chỉ có vậy, hay thêm vài hoạt cảnh nữa. Nhưng chàng quả thật là tấm gương sáng cho chúng ta – những người muốn tuân theo ý-muốn Ðức Chúa Trời.

Giô-sép thuộc dòng-dõi vua Ða-vít được ghi trong phần cuối gia-phả Chúa Jêsus như vầy: “Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng của Ma-ri; Ma-ri là người sanh Ðức Chúa Jêsus, gọi là Christ” (Ma-thi-ơ 1:16).

Giô-sép sanh quán tại Bết-lê-hem, nhưng cư-ngụ tại Na-xa-rét (Lu-ca 2:4), làm nghề thợ mộc (Ma-thi-ơ 13:55). Gia-cảnh Giô-sép nghèo. Sau khi Chúa Jêsus ra đời, “theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa”. Vì nhà nghèo “không thể lo cho có một chiên con” nên của lễ được qui-định là “cặp chim cu, hoặc chim bồ-câu con” (Lu-ca 2:22-24; Lê-vi ký 12:8).

Trinh-nữ Ma-ri “đã hứa gả cho Giô-sép” (Ma-thi-ơ 1:18). Cuộc tình Ma-ri và Giô-sép, Kinh-Thánh không đề cập tới nên chúng ta không rõ. Chắc cũng bình-thường như những cuộc tình đơn-sơ, hiền-hòa nơi thôn-xóm, chờ ngày thành-hôn.

Giô-sép là cha nuôi Ðức Chúa Jêsus, là cha ruột của “Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe” và ít nhứt Giô-sép cũng có thêm hai con gái (Ma-thi-ơ 13:55-56). Như vậy, kể cả Chúa Jêsus, gia-đình Giô-sép có đến 8 người: Vợ chồng Giô-sép, Ma-ri và các con là Jêsus, Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và thêm hai con gái không rõ tên.

Có lẽ Giô-sép đã qua đời trước khi Chúa Jêsus thi-hành chức-vụ cách công-khai khi Ngài 30 tuổi. Kinh-Thánh chỉ nhắc đến “Ma-ri là mẹ Ðức Chúa Jêsus cùng các em Ngài” (Công-vụ các sứ-đồ 1:19).

Về con người Giô-sép, Kinh-Thánh ghi nhận: “Giô-sép … là người có nghĩa” (righteous man), là người chính-đáng.

Con người sống với nhau phần nhiều vì “tình”: tình vợ chồng, tình cha mẹ con cái, tình anh em, tình hàng-xóm, tình đồng hương, tình đồng cảnh v.v. Nhưng khi hết tình thì rã đám.

Gắn bó vì tình, vì cảm-xúc nó mỏng-manh lắm. Ai cũng có “tình” cả và “tình” luôn thay-đổi theo hoàn-cảnh, môi-trường: khi mặn-nồng, lúc nhạt-phai, khi cuồng-nhiệt, lúc lơ-là. Sau tình còn phải có nghĩa thì sự nối-kết mới bền-vững.

“Tình” xử-dụng cảm-xúc; “nghĩa” xử-dụng lý-trí. Nhiều cặp vợ-chồng vẫn sống chung đến trọn đời dầu tình đã phai nhạt, nhưng nghĩa chắc vẫn nặng.

Giô-sép không học thức, không quyền-thế, không giàu-sang, không tình nồng-nhiệt đắm-đuối, nhưng là “người có nghĩa”.

Giữa một xã-hội, người ta có đủ thứ từ tiền đến tình, từ tài đến tật, nhưng “không có tình-nghĩa tự-nhiên” (Rô-ma 1:31). Giô-sép không có gì đáng kể ngoài “tình-nghĩa tự-nhiên” và được Ðức Chúa Trời cho phép dự phần vào chương-trình cứu-rỗi nhân-loại của Ðức Chúa Trời.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top