Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vì Tội Nhân Giê-xu Chết

Thánh Ca: Vì Tội Nhân Giê-xu Chết

Tựa đề: Vì Tội Nhân Jesus Chết
Nguyên tác: He Dies! The Friend of Sinners Dies!
Lời: Isaac Watts (1674 – 1748)
Nhạc:  Daniel Reed

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 97

He Dies! The Friend of Sinners Dies!
1. He dies! the Friend of sinners dies!
Lo! Salem’s daughters weep around
A solemn darkness veils the skies!
A sudden trembling shakes the ground!
2. Come, saints, and drop a tear or two,
For Him who groaned beneath your load!
He shed a thousand drops for you,
A thousand drops of richer blood!
3. Come, sinners, view your Savior dead;
And weep around His lonely tomb!
Your hope, your joy, your all is fled,
For ah! Your Champion’s overcome!
4. A conflict with the powers of hell
Your Savior did for you sustain;
He nobly fought, but ah! He fell!
Break, hearts of flint! the Lamb is slain!
5. Here’s love and grief beyond degree,
The Lord of glory dies for men!
But lo! what sudden joys we see,
Jesus, the dead, revives again!
6. The rising God forsakes the tomb:
(The tomb in vain forbids His rise)
Cherubic legions guard Him home,
And shout Him welcome to the skies!
7. Break off your tears, ye saints, and tell
How high our great Deliverer reigns;
Sing how He spoiled the hosts of hell,
And led the monster Death in chains.
8. Say: “Live for ever, wondrous King!
Born to redeem, and strong to save!”
Then ask the monster–“Where’s thy sting?”
“And where’s thy victory, boasting grave?”
Vì Tội Nhân Giê-xu Chết
1. Vì tội nhân Jê-sus chết kia rồi!
Kìa bao người yêu khóc than bồi hồi;
Trời đương ban ban trưa bỗng tối tăm bấy,
Ô kia, trái đất rung rinh lạ nầy!
2. Lại mau chư thánh, ngắm bi kịch nầy,
Vì ta, kìa thân Chúa mang tội đầy,
Ngài đã hi sinh gánh hết gian ác,
Thay ta đóng đinh mang bao hình phạt.
5. Nầy tình yêu với khổ đau tuyệt vời,
Là Vua diệu vinh chết thay muôn người!
Thình lình ta vui thấy cảnh siêu thoát,
Jê-sus đã chết, nhưng nay phục hoạt!
6. Ngài phục sanh thoát khỏi nơi mộ phần,
Ngự lên ngồi bên Chúa Cha rạng ngần,
Hầu Ngài muôn muôn thánh sứ tươi sáng,
Hoan nghinh Chúa Con vinh qui thiên đàng.
7. Đừng nên than khóc, hãy rao ra cùng
Về Vua quyền năng cứu ta oai hùng;
Tụng ngợi Vua ta đắc thắng vinh hiển,
Xích tay tử vương lâu nay độc quyền.
8. Cùng tung hô Thánh Đế Jê-sus hoài,
Hạ sanh chuộc mau, cứu giúp nhơn loài.
Kìa, nọc ngươi đâu? Hỡi chết, ta hỏi,
Ôi, âm phủ, sức thắng ngươi đâu rồi?

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top