Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » I’ve Got the Joy in My Heart

I’ve Got the Joy in My Heart

Tựa đề: I’ve Got the Joy in My Heart
Lòng Tôi Vui Vẻ
Nhạc và lời: George W. Cooke
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 444
Ca khúc thiếu nhi

I’ve Got the Joy in My Heart

1. I’ve got the joy,
Joy, joy, joy down in my heart
Down in my heart!
Down in my heart!
I’ve got the joy,
Joy, joy, joy down in my heart
Down in my heart to stay

And I’m so happy
So very happy
I’ve got the love of Jesus in my heart
Down in my heart

And I’m so happy
So very happy
I’ve got the love of Jesus in my heart.

2. I’ve got the love of Jesus,
Love of Jesus down in my heart
Down in my heart!
Down in my heart!

I’ve got the love of Jesus, love of Jesus
Down in my heart
Down in my heart to stay.

3. I’ve got the peace that passes understanding
Way down in the depths of my heart!
Down in the depths of my heart!
Down in the depths of my heart!

I’ve got the peace that passes understanding
Way down in the depths of my heart!
Down in my heart to stay

4. And if the Devil doesn’t like it
He can sit on a tack!
Sit on a tack!
Sit on a tack!

And if the Devil doesn’t like it
He can sit on a tack!
Sit on a tack to stay!

Lòng Tôi Vui Vẻ

Lòng tôi vui vẻ,
Vui, vui, vui, vui
Vui vô cùng.
Hớn hở muôn trùng
Hớn hở lạ lùng
Vì ân điển Chúa cứu tôi
Nên tôi vui vô hồi.
Hớn hở khen Ngài chẳng thôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top