Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » 15 Ca Khúc Chúc Mừng Năm Mới

15 Ca Khúc Chúc Mừng Năm Mới

Tựa đề: 15 Ca Khúc Chúc Mừng Năm Mới
Trình bày:
Isaac Thái và các bạn
Video credit: Isaac Thái

Tựa đề:

1. Chúc Mừng Năm Mới 00:00
2. Một Năm Qua Tạ Ơn Chúa 03:40
3. Xuân Về Tạ Ơn Chúa 07:23
4. Cảm Ơn Ngài Một Năm Đã Trôi Qua 10:33
5. Thoả Lòng 14:40
6. Lòng Ghi Ơn Hoài 18:15
7. Chúa Xuân Bình An 22:04
8. Chúa Đấng Ban Mùa Xuân 27:08
9. Đón Xuân Với Jesus 30:04
10. Mùa Xuân Mới Đã Đến Rồi 33:12
11. Xuân Yên Bình Trong Cha 36:15
12. Mùa Xuân Chúa Ban 39:30
13. Xuân Về 44:07
14. Ơn Càng Thêm Ơn 47:50
15. Trong Ơn Lành Ngài

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top