Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Hiến Dâng Tất Cả Cho Ngài – I Surrender All – Piano – Jazz

Hiến Dâng Tất Cả Cho Ngài – I Surrender All – Piano – Jazz

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài
Nguyên tác: I Surrender All
Lời: Winfield S. Weeden
Nhạc: Judson W. Van DeVenter
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 383.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài số 29.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ – Bài số 234.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist – Bài số 362.
Trình bày: Yohan Kim

I Surrender All

1. All to Jesus I surrender;
All to Him I freely give;
I will ever love and trust Him,
In His presence daily live.

Refrain:
I surrender all,
I surrender all;
All to Thee, my blessed Savior,
I surrender all.

2. All to Jesus I surrender;
Humbly at His feet I bow,
Worldly pleasures all forsaken;
Take me, Jesus, take me now.

3. All to Jesus I surrender;
Make me, Savior, wholly Thine;
Let me feel the Holy Spirit,
Truly know that Thou art mine.

4. All to Jesus I surrender;
Lord, I give myself to Thee;
Fill me with Thy love and power;
Let Thy blessing fall on me.

5. All to Jesus I surrender;
Now I feel the sacred flame.
Oh, the joy of full salvation!
Glory, glory, to His Name!

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

1. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi tình nguyện hiến chính thân thể này
Luôn yêu mến, trông mong nơi Chúa thôi,
Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài

Điệp Khúc:
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài
Lạy Giê-xu, tôi hiến cả thảy đây,
Hiến cả thảy cho Ngài.

2. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi nguyện quì tốn khiêm luôn trước Ngài
Coi vui thú thế gian rơm rác thôi,
Nguyền được Chúa tiếp tôi phút này.

3. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi được thuộc ở trong tay Chúa hoài
Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi,
Hầu được rõ, tôi nay có Ngài.

4. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi lòng nhận biết lửa thiêng cháy hoài
Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui,
Đời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top