Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: I Surrender All – Hiến Cả Cho Ngài

Thánh Ca: I Surrender All – Hiến Cả Cho Ngài

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài
Nguyên tác: I Surrender All
Lời: Judson W. Van DeVenter

Nhạc: Winfield S. Weeden
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 383

I Surrender All

1. All to Jesus I surrender;
All to Him I freely give;
I will ever love and trust Him,
In His presence daily live.

Refrain:
I surrender all,
I surrender all;
All to Thee, my blessed Savior,
I surrender all.

2. All to Jesus I surrender;
Humbly at His feet I bow,
Worldly pleasures all forsaken;
Take me, Jesus, take me now.

3. All to Jesus I surrender;
Make me, Savior, wholly Thine;
Let me feel the Holy Spirit,
Truly know that Thou art mine.

4. All to Jesus I surrender;
Lord, I give myself to Thee;
Fill me with Thy love and power;
Let Thy blessing fall on me.

5. All to Jesus I surrender;
Now I feel the sacred flame.
Oh, the joy of full salvation!
Glory, glory, to His Name!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

1.  Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Tình nguyện hiến chính thân thể nầy
Luôn yêu mến trông mong nơi Chúa thôi
Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài.

Ðiệp Khúc:
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài!
Lạy Giê-xu! Tôi hiến cả thảy đây
Hiến cả thảy cho Ngài.

2. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Nguyện quỳ gối khiêm nhu trước Ngài.
Coi vui thú thế gian: rơm rác thôi.
Nguyện được Chúa tiếp tôi phút này.

3. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Được ở trong tay Chúa hoài.
Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi.
Hầu được rõ tôi nay có Ngài.

4. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Trình đời sống tôi cung hiến Ngài;
Xin nhân ái linh năng luôn phước bôi,
Từ Ngài đổ xuống lai láng hoài.

5.  Xin dâng hết thảy cho Giê-xu tôi.
Lòng nhận biết lửa thiên cháy hoài,
Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui,
Ðời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

prayer_32

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top