Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Thi Thiên Có Phải Là Một Sách Tiên Tri?

Thi Thiên Có Phải Là Một Sách Tiên Tri?

Tựa đề: Thi Thiên Có Phải Là Một Sách Tiên Tri Hay Không?
Nguyên văn: Is Psalms a Book of Prophecy?
Trình bày: Dr. Postell and Dr. Broshi

Sơ lược về nội dung của video:

Một trong những lý do khiến nhiều người Do Thái không tin nhận Đức Chúa Jesus bởi vì các học giả Do Thái giáo thuyết phục người Do Thái rằng những người tin theo Đức Chúa Jesus đã trích dẫn Thi Thiên một cách sai lạc nhằm chứng minh quan điểm của người tin Đức Chúa Jesus. 

Trong video này, Dr. Postell và Dr. Broshi đã trình bày ba lý do vì sao lập luận của các học giả Do Thái giáo là không thuyết phục và vì sao những ký thuật trong Tân Ước đã trích dẫn Thi Thiên để chứng minh Đức Chúa Jesus chính là Đấng Cứu Thế căn cứ theo những lời tiên tri trong Cựu Ước  là chính xác. 

Ba lý do chứng minh Thi Thiên là một sách Tiên Tri:

1.  Ký thuật trong Kinh Thánh của người Do Thái xác nhận vua Đa-vít đã được Đức Thánh Linh cảm thúc để viết lại những lời tiên tri về Đấng Cứu Thế.
2. Thi Thiên không phải là một tuyển tập những bài thơ rời rạc, nhưng là một cuốn sách có cấu trúc chặt chẽ, được viết một cách có hệ thống, với nội dung chính là trình bày về Đấng  Cứu Thế.
3. Nhiều tài liệu cổ xưa lẫn hiện đại của chính người Do Thái đã trích dẫn Thi Thiên như là một sách Tiên Tri.

Như vậy, lập luận của các học giả theo quan điểm Do Thái giáo là không thuyết phục.  Vì vậy, việc Tân Ước đã trích dẫn Thi Thiên như là những lời tiên tri là thích hợp.

Thư Viện  Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top