Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Phim Tài Liệu: Ký Thuật Trong Sáng Thế Ký Có Phải Là Lịch Sử Hay Không?

Phim Tài Liệu: Ký Thuật Trong Sáng Thế Ký Có Phải Là Lịch Sử Hay Không?

Tựa đề:  Ký Thuật Trong Sáng Thế Ký Có Phải Là Lịch Sử Hay Không?
Nguyên văn: Is Genesis History?
Video: Is Genesis HistoryProject

Nội Dung:

1 –  Quan Điểm Đang Thay Đổi – Changing Our Perspective 0:00
2 – Những Hòn Đá Nói Gì – What do the Rocks Tell us?
3:59
3 – Thắc Mắc Về Những Mô Hình –  Question of Paradigms
13:49
4 – Kinh Thánh Nói Gì – What Does the Text Say?
17:55
5 – Làm Thế Nào Để Tính Thời Gian – How do you Measure Time?
23:32
6 – Tóm Tắt Lịch Sử Thế Giới – A Brief History of the World
34:13
7 – Nguồn Gốc Của Những Di Tích Hóa Thạch – The Origin of Fossils
42:26
8 – Khủng Long Đi Lại Trên Đất Vào Lúc Nào – When Dinosaurs Walked the Earth
50:14
9 – Mảnh Thịt Còn Mềm Trong Xương Của Khủng Long – Soft Tissue in Dinosaur Bones
55:51
10 –  Sự Sáng Tạo Kỳ Diệu –  The Genius of Design
1:02:58
11 – Khả Năng Tạo Ra Nhiều Loài – The Potential of Created Kinds
1:12:34
12 – Mục Đích Của Những Ngôi Sao – The Purpose of the Stars
1:21:22
13 – Tháp Ba Bên Ở Đâu – Where was Babel?
1:28:03
14 – Sáng Thế Ký Và Văn Hóa Của Chúng Ta – Genesis and Our Culture
1:33:19
15 – Quan Điểm Thay Đổi – A Changed Perspective
1:39:09

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top