Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Do Thái: Xin Đem Chúng Con Trở Về

Thánh Ca Do Thái: Xin Đem Chúng Con Trở Về

Tựa đề: Xin Đem Chúng Con Trở Về
Nguyên tác: Bring Us Back
Lời: Phóng tác theo Thi Thiên 137:1-4

Nhạc: Joshua Aaron
Trình bày: Joshua Aaron
Phụ họa: Yaron Cherniak,  Saz & Aaron Shust

1. By the rivers of Babylon
Here we sit and weep
Remembering days in Zion
Singing the Lord’s song.

2. On the willows we hung our harps
Captives wishing to be free
They ask us to sing with gladness
The songs of Zion

Chorus:
Bring us back, bring us back
How can we sing in a foreign land
Bring is back

1.  Bên những dòng sông của Ba-by-lôn
Chúng con ngồi và khóc,
Nhớ lại những ngày ở Si-ôn,
Hát lên bài ca của Chúa.

2. Chúng con treo đàn trên những cây liễu
Những kẻ bị lưu đày khao khát được tự do
Người ta muốn chúng con vui hát  
Những bài ca của Si-ôn.

Điệp Khúc:
Xin hãy đem chúng con trở về (2) 
Làm thế nào chúng con có thể hát trên đất ngoại bang
Xin hãy đem chúng con trở về!

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top